Proshift Växlingssystem

Prislista >>     Växlingsmönster >>


Användarmanual
Proshift ver. 7

(011212)


 

1. Översikt

2. Mekanisk inkoppling

3. Elektrisk inkoppling

4. Programmering

5. Användning

 

--------------------------------------------------

 

1. Översikt

Proshift är ett tryckluftsdrivet växlingssystem. Avsikten med detta system är att kunna växla snabbt och säkert. Dessutom kan man använda en manuell växellåda som en automatlåda. Växlingen sker med två elektriska kontakter, dessa placeras för att passa den enskilde föraren. Systemet är programmerbart för att kunna passa de flesta bilar.

 

5 Upp 5

 

2. Mekanisk inkoppling

Proshift levereras med ett antal tryckluftskolvar och en kompressor med tank. Tryckluftskolvarna monteras så att de drar i växellådans växel reglage.  Kompressor och tank monteras där det finnes plats. Tänk på att kompressorn behöver kylning och bör därför ej sitta i ett litet lufttätt utrymme.

 

5 Upp 5

 

3. Elektrisk inkoppling

Proshift levereras med 1st kontroll box, 1st display,  Xst tryckluftskolvar, 1st luftkompressor och 1st kabel paket.

 

Kontroll boxen placeras inne i bilen exempelvis under instrumentbrädan. Displayen placeras så att den lätt kan läsas av från förarplatsen. De två växlingskontakterna placeras så att det är lätt att utföra växlingar. Kopplingsavkännaren installeras så att den känner av läget på kopplingspedalen. Reläet kopplas in mellan matningsspänningen till spridarna och spridarna (detta behövs endast om man ska använda automatisk växling). Kabel paketet kopplas in enligt nedanstående schematiska skiss.


 

 

 

 

                      Kopplings-

                      avkännare                            Display

 

Kopplingspedal

 

 

                      Växel

                      reglage

 

 

 

 

                      Växlingskontakter

                                                                                       Kontroll box

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   Trycklufts-

                                                                                                                                   kolvar

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Relä

 

 

                                                                 12V matning                        Till spridare

 

5 Upp 5


Detaljerade inkopplingsinstruktioner :

 

1. Matningsspänning till kontroll boxen

Den röda sladden kopplas till 12V via relä styrt av tänd låset.

Den svarta sladden kopplas till en bra jordpunkt i karossen.

 

2. Displayens inkoppling i kontroll boxen

Displayens sladd pluggas in i avsett jack på kontroll boxen.

 

3. Växlingskontakternas inkoppling

Dessa kontakter fungerar så att de sluter strömmen då de tryckes in. Ena sidan på kontakten jordas och den andra går till kontroll boxen. Färgerna är följande : Gul för uppväxling, blå för nedväxling.

 

4. Kopplingsavkännarens inkoppling

Kopplingsavkännaren är en microswitch som normalt är sluten men som bryter strömmen när kopplinspedalen tryckes ned. Ena sidan på avkännaren jordas och den andra går till kontroll boxen. Färgen är orange.

 

5. Reläets inkoppling

Reläets funktion är att slå från strömmen till bränslespridarna vid en växling så att varvtalet ej stiger okontrollerat. (under 2000rpm hindras denna funktion så att motorn ej stannar). Finn den sladd som försörjer alla bränslespridarna med 12V. Klipp av den och koppla in ändarna på var sin anslutning på reläet (på de två anslutningar som kan driva ström). De två kvarvarande anslutningarna på reläet (styranslutningarna) kopplas den ena till bilens 12V (via tänd låset) och den andra till kontroll boxen, färgen är brun.

 

6. Tryckluftkolvarnas elektriska inkoppling

Från kontroll boxen går det 7 numrerade sladdar som styr tryckluftskolvarna. Varje sladd styr en tryckluftskolv. Varje kolv har två el-anslutningar, den ena kopplas till 12V ( via relä styrt av tänd låset) och den andra är en av de sju numrerade sladdarna. Se separat anvisning beroende på bilmodell.

 

7. Automatkoppling

Vid automatisk växling (kan även användas vid manuell växling) styrs kopplingen också av en tryckluftskolv. Den kopplas in på samma sätt som de andra tryckluftskolvarna. Sladden från kontroll boxen är vit.

 

8. Inkoppling av tändpuls (för att mäta varvtal vid automatisk växling)

Den gröna sladden dras till tändspolens minussida. Glöm inte att programmera vilken typ av tändsystem bilen har i programmeringsmode ”Ign”.

 

9. Luftkompressorns elektriska inkoppling

Den röda sladden kopplas till 12V ( via relä styrt av medföljande tryckvakt).

Den svarta sladden kopplas till en bra jordpunkt i karossen.

 

5 Upp 5

 

 

4. Programmering

Programmeringen av systemet sker med hjälp av de tre knapparna på displayen. När man trycker på alla tre knapparna samtidigt visas ”Pro”. Detta betyder att vi ska programmera systemet. Vid tryckning på den röda knappen byter man till nästa programmeringsmode. Med de två svarta knapparna ändrar man inställningen i denna mode (+,-). Vid tryck på den röda knappen (för att byta till nästa programmeringsmode) visas först överskriften på programmeringsmoden i två sekunder, sen visas aktuellt värde på denna mode. Observera att man endast kan byta till nästa programmeringsmode inte till den föregående. Om du vill ”backa” till föregående programmeringsmode måste du igen trycka på alla knapparna samtidigt för att på så sätt börja från den första programmeringsmoden och sen stega dig fram till den du vill ha med den röda knappen.

 

Programmeringsmoder :

 

Pro                Programmering på gång, tryck en gång till på den röda knappen

Eng                Visar motorvarvtal (går ej att programmera i denna mode)

tYP                0.0=luftkolvar utan neutralläge, 0.1-25.5 anger sekunder dragning på luftkolv               innan neutralläge intas

Ptn                 Växlingsmönster på din växellåda (se separat tabell)

Ign                 Typ av tändsystem din motor har (se separat tabell)

CL1               Tids fördröjning mellan urkoppling av spridare och koppling

CL2               Tids fördröjning mellan koppling och lägga i växel

CL3               Tids fördröjning mellan färdig växling och uppsläppt koppling

n-1                 Tids fördröjning mellan kolvslagen vid växling neutr till 1 och omvänt (även MC)

1-2                Tids fördröjning mellan kolvslagen vid växling 1 till 2 och omvänt

2-3                Tids fördröjning mellan kolvslagen vid växling 2 till 3 och omvänt

3-4                Tids fördröjning mellan kolvslagen vid växling 3 till 4 och omvänt

4-5                Tids fördröjning mellan kolvslagen vid växling 4 till 5 och omvänt

5-6                Tids fördröjning mellan kolvslagen vid växling 5 till 6 och omvänt

6-7                Tids fördröjning mellan kolvslagen vid växling 6 till 7 och omvänt

n-r                 Tids fördröjning mellan kolvslagen vid växling neutral till back och omvänt

At1                Minsta tillåtna tid mellan två växlingar vid automatväxling

rCn                Varvtal för varvtalsstyrd utgång, t.ex. växlingslampa (fungerar ej vid mönster 26)

1u2                Varvtal för automatisk växling 1 upp till 2

2d1                Varvtal för automatisk växling 2 ned till 1

2u3                Varvtal för automatisk växling 2 upp till 3

3d2                Varvtal för automatisk växling 3 ned till 2

3u4                Varvtal för automatisk växling 3 upp till 4

4d3                Varvtal för automatisk växling 4 ned till 3

4u5                Varvtal för automatisk växling 4 upp till 5

5d4                Varvtal för automatisk växling 5 ned till 4

5u6                Varvtal för automatisk växling 5 upp till 6

6d5                Varvtal för automatisk växling 6 ned till 5

6u7                Varvtal för automatisk växling 6 upp till 7

7d6                Varvtal för automatisk växling 7 ned till 6

 

Vid nästa tryck på den röda knappen går man tillbaka till normal visning (GEA) av växel position).

 

5 Upp 5

 

5. Användning

När strömmen till bilen slås på så startar alltid Proshift i neutral växel. Detta indikeras på displayen med ” n ”. Växlingskontakterna är nu placerade så det är lätt att växla. Ena kontakten används för uppväxling och den andra för nedväxling.

 

Manuell växling :

*För att byta växel : tryck ned kopplingspedalen, tryck på växlingskontakten (upp eller ned), släpp upp kopplingen.

*För att lägga i backen (endast från neutral): Tryck ned kopplingspedalen, tryck på nedväxlings kontakten och håll den intryckt i 2 sekunder, släpp upp kopplingen.

*Displayen visar alltid aktuell växel.

*Det sker ej någon växling om du glömt att trycka ned kopplingspedalen. (Om kopplingsbrytare är installerad).

*Om du installerat trycklufts kolv på kopplingen behöver du bara trycka på växlingskontakten (upp eller ned). Dock rekommenderas att själv manövrera kopplingen vid neutral till ettan eller till backen.

*Om du valt MC-låda (mönster 27) växlas upp och ned med växlingskontakterna som vanligt men då elektronik boxen ej tar emot någon information om aktuell växel visas ett värde som ökar eller minskar med dina växlingar. Detta värde behöver dock inte överensstämma med verklig växel!

 

Automatisk växling :

* Du måste manuellt lägga i växel 1 från neutralläge

* För att byta växel : gasa så att varvtalet ökar - då lägges nästa växel i, släpp gasen (eller bromsa) - då lägges föregående växel i

* Du måste manuellt lägga i neutralläge från växel 1.

*För att lägga i backen (endast från neutral) : Tryck ned kopplingspedalen, tryck på nedväxlingskontakten och håll den intryckt i en halv sekund, släpp upp kopplingen.

*Displayen visar alltid aktuell växel.

*Det går ej att automatväxla en MC-låda (mönster 27).

 

 

Övrig information :

Varning ! Om man är i automatläge och har trampat ned kopplingen och just lagt i ettans växel, så gasar man på för att sedan släppa upp kopplingen . Om man gasar rejält så att varvtalet stiger över 1u2-inställningen så kommer tvåans växel att läggas i. Detta går ej att skydda sig emot om vi vill att systemet ska fungera även utan sladd till kopplings switch.

 

När man programmerar in varvtalen för automatväxling måste man vara noggrann och försiktig. Om man t.ex. programmerar 2u3=5.0 och samtidigt 2d1=6.0 så händer det att på tvåans växel mellan 5000rpm och 6000rpm vill systemet både växla upp och ned samtidigt. Det finns inget inbyggt skydd mot detta och i värsta fall kommer systemet ligga och hoppa upp och ned mellan växlarna. Det rekommenderas att alltid ha minst 200rpm i marginal mellan upp och nedväxling från en viss växel. Nedväxlingen ska då givetvis ske vid ett lägre varvtal!

 

Kopplingslogik :

Om man vill utnyttja skyddsfunktionen att aldrig växla utan nedtryckt koppling så installeras en mikro switch som normalt är sluten, men som bryts då kopplingen är fullt nedtryckt. Först då kan en växling ske. Detta gäller både manuell och automatisk växling. Dock fördröjs växlingen alltid det värde som programmeras i ”CL2” innan mikro switchen läses av. ”CL2” kan i detta läge programmeras till ”000” om man vill ha maximalt snabba växlingar!

 

Vill man ej montera en mikro switch fungerar systemet ändå, men då med den programmerade fördröjningen ”CL2” mellan koppling och växling.

 

5 Upp 5