Ur Bibeln

Home
Svenska
English
Interlingua
Text
Ordlistor

Texter ur Bibeln

bullet

Jacob Tofténius (Toftén) var prästson från Grötlingbo och var kyrkoherde i Havdhem 1747 - 82. Han har översatt några avsnitt ur bibeln till 1700-talets gutniska.Han kallar sig för Jacob Sudergute.

bullet

Texter ur vår bibel:

Fader vår
Ur Mosebok 1
Job 1
Höga visan 2:1-3
Höga visan 2: 11-13

 

Fader vår   Början av sidan

"Pater Noster på Gothländska som thet nu brukas Anno 1742."
Jac. Toftén.Jac. Toftén.

Oe Fadur, Du sum jäst i himmelij,
hailigit warde titt nafn,
kume dit reike näste uss: warde dein wilo sum i himmelij, så ukså pa jordene.
De dagliga braud gif us i dag:
uk fyrilat uss ora skulda, sum wörr fyrilatum daim,    sum uss skulduga järo.
Uk laid aij uss in i fristelse, men heldur freia uss fra deij aumba.
Fyr reike jär ditt, uk makti, uk herlighaiti, ifra nu, uk i aiwiga teida.
Amen.

Ur Mosebok 1   Början av sidan

I fystringene skop Gud Himmel u Jård. U jårdi var oide u tomb, u myrkur war yvar djaupi, u Guds Ande flakrede yvar watnet. U Gud sägde Ware Ljaus till, u Ljaus blaif till. U Gud sag Ljauset, at häd war gudt. Da skillde Gud Ljause fran myrkre u kallede Ljauset Dagur u myrkret Nat u wart qveld u morgen hin fyrste dagen.

U Gud sägde: Wure et Fäste watn milla u skilte watn fra watn. U Gud gärde fästet u skilde häd watnet, sum war undar Fästi, fra dei watn sum war owan fästi.

Job 1   Början av sidan

En Man war i di Landi Uz, sum hit Job. Han war Gildr, u Retferdugur, u Gudfruk-tugur, y flyde häd Aumba.

U Hanum woro fyda sjau Syner u tria Dytrar u han atte sjau tusen lamb, tri tusind Cameler uk ett tusind Åsninner u flux tjanstlöid u war magtugare än alla dair, sum ei Austerlandum bode.

Habdum d. 7 jul 1743
Jacob Sudergute

Höga visan 2:1-3    Början av sidan

Ja jär en Blomo i Saron, u e Liljo i dal. Sum e ros bland torne, u så jär mein keira bland Dytrar. Sum en Apald bland skogstrei, så jär mein win bland syna: Jag siter under skuggam sum mein själ bigärar.

Habdum d. 7 jul 1743
Jacob Sudergute

Höga visan 2: 11-13   Början av sidan

Ty, sei witren jär affaren, rignet jär yfwarstandet, u jär sin kos. Blomor järo utsprungar, Ladingen jär kummen, u turturdufwo latar hoira si ei oe land. Fikonträiä jär knuppedt, Weintrei glångar, u gifwa seine lukt: Stat upp mein keira, u kum mein daigeliga, kum heit.

Habdum d. 7 jul 1743
Jacob Sudergute

Början av sidan

Home | Svenska | English | Interlingua | Text | Ordlistor

[sven1.hakansson@tele2.se]
Last updated: 06/07/04.