Ordböcker

Home
Svenska
English
Interlingua
Text
Ordlistor

Ordböcker

Det finns två stora ordböcker över Gutniska-gutamålet;  "Gotländsk Ordbok" samt "Ordbok över Laumålet på Gotland".

bullet

Gotländsk Ordbok har utarbetats på grundval av bröderna Carl (1812-76) och Per Arvid Säves (1811-87) samlingar av dialektmaterial. Deras samlingar började 1831 och fortsatte under resten av deras liv. Samlingarna skänktes till Uppsala Universitet. Ordboken bygger på skildringar av gotländsk allmogekultur i äldre tider, sägner, sagor, visor, ordspråk, topografiska och arkeologiska anteckningar mm. Vidare ingår äldre samlingar av gotländska ord hos Spegel (1683), Neogard (1782), Toftén (1848) samt de manuskript som ligger till grund för Ihres dialekt-lexion mm. Dessutom ingår material som insamlats genom utfrågning. Ur äldre bröllopsdikter på gutamål har valda ord och exempel tagits med.

bullet

Ordbok över Laumålet på Gotland är utarbetad av Herbert Gustavson. Den bygger på uppteckningar som M.V. Klintberg som började göra från 1876 i Lau socken. Han del tog i folkets arbeten, deras lekar och högtider. Han var med om "häusatingg" (taktäckning), kransgille och han var med på "vrak” (drivfiske). Han samlade även ord med hjälp av ordlistor (bl.a. Rietz lexikon, Svenska Akademins Ordlista) och sagesmän från Lau samt primärup-pteckningar.

 
bullet

Den viktigaste källan för Ordbok över Lumålet på Gotland blev Jakob Karlsson ifrån Fie i Lau, även kallad Fäi-Jakå. Han började 1889 skriva utförliga brev till Klintberg på genuint laumål. Han höll på ända till sin död 1933. Han visade sig ha en naturlig fallenhet att uttrycka sig i skrift på sitt eget dagliga språk.  Klintberg skri-ver "Allt faller sig i den   märklige språkmästarens hand så enkelt och naturligt, men på samma  gång så kraftigt och påtagligt, att man i allmänhet tycker sig ha att göra med en ovanlig språk-konstnär".

 Början av sidan

Home | Svenska | English | Interlingua | Text | Ordlistor

[sven1.hakansson@tele2.se]
Last updated: 06/07/04.