Fiskar

Home
Svenska
English
Interlingua
Text
Ordlistor

A B C D E F G H i J K L M N
O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Fiskar - Fishes - Pisces

abbur m. [GL]{G: aborre} {L: abbor s.} - aborre

badäid f. [CGL]  {L: bada bad-id} - id som under lugna sommardagar kan

baingyl m. och n. [CGLS]{G: ben-göl} {L: ben-göl s.} - spigg (Gasterosteus

baingyle (‑å) f. [G]{G: ben-göla}  - spigg (Gasterosteus aculeatus);

baitessträmmingg [L]  {L: bete s.1.-strömming s.} - strömming till bete

brisslingg m. [L] - skarpsill (Cl£pea spr ttus)

buck m. [L]  {L: bock s.2} - gärs (Acerina cernula)

buldarflundra (‑å) f. [GS]{G: buller-flundra}  - flundra, svartgrå

burre m. [AGS] - aborre

butte (‑å) f. [CDGLS]{G: butta} {L: butta s.} - piggvar (Bothus maximus)

byxår f. pl. [FGL]{G: byxa} {L: byxa s.2)} - torskrom

bäckingg m. [L] - böckling

fiskhärt m. [L] - fisk i minre samling; fiskstim

fiskpynggel m. [L] - fiskkasse

fiskräun m. [L] - fiskrom

fiskspjärr n. [L] - fena

fiskstack m. [L] - fiskstim

fiskstimme (‑å) f. [L] - fiskstim

flundre (‑å) f. *1 [SGL]{G: flundra} {L: flundra s.1)} - flundra

glade (‑å) f. *2 [GS]{G: glada s2.} - flundra, slät och hal på båda

gralax m. [S] - grålax (Salmo eriox)

gädde (‑å) f. [GLS]{G: gädda} {L: gädda s.} - gädda

gäddpige (‑å) f. [GLS]{G: gäddpiga} {L: gädd-piga s.} - liten gädda; gäddunge

gärsbäuk [S] - gärs (Acerina cernula)

hånnbagge m. *1 [GS]{G: horn-bagge 1)} - hornsimpa (Cottus

hånnlax m. [GS]{G: horn-lax}  - simpa

karg [GS]{G: karv}  - småfisk; skarpsill (Cl£pea spr ttus)

karg (äv. karm) m. [G] - skarpsill (Cl£pea Spr ttus)

kargunggar [L] - småfisk

karv [GS]{G: karv}  - småfisk; skarpsill (Cl£pea spr ttus)

karäuse (‑å) f. [CGLS]{G: karusa} {L: karusa s.} - ruda; dammruda

kaulbass [S] - gärs (Acerina cernula)

krabbe (‑å) f. [SG] - dragg; räka

kronsimpe (‑å) f. [GS]{G: kron-simpa}  - hornsimpa (Cottus

kåpparlax m . [GS]{G: koppar-lax}  - grålax (Salmo eriox)

käulbass (Mlt. kulbars) [GL]{G: kul-bars}  - gärs (Acerina cernula)

laikfisk m. [L] - rom- och mjölkestinn fisk

langgstjärt m. *2 [GS]{G: lång-stjärt}  - ål (skrocknamn under jakt)

laxbådd m. [GS]{G: lax s.1.-bodd}  - elritsa (2 … 3 tum lång fisk med

lindare m. [GLS]{G: lindare} {L: lindare s.} - sutare (Tincta vulgaris)

lindarskål [GLS]{G: linderskål} {L: lindare-skål} - dammussla (Anodonta

lindre (‑å) f. [L] - sutare (Tinca tinca)

lumbålt [LS]  {L: sik-unge s.} - sikunge; småsik

låja [GS]{G: löja}  - löja

löie (‑å) f. [GLS]{G: löja} {L: löja s.} - löja

marso f. [CD] - tumlare

mört f. [GLS]{G: mört} {L: mört s.} - mört (Leuciscus rutilis)

notninggfisk m. [FL]  {L: notning-fisk s.} - fjällfisk fångad med not

näbbe (‑å) f. [L] - huvud av mindre fisk

näiauge [GLS]{G: nejonöga} {L: nejonöga s.} - nejonöga (Petromyzon

palltåsk m. [FGL]{G: pall-torsk} {L: pall-torsk} - torsk som befinner sig vid

pigg m. *2 [G]  {L: pigg s.2)} - småfisk; fiskungar av alla slag

plått(s) m. (Ty. Plötze) [GS]{G: plots s.2.} - sarv (Cyprinus

pundtåsk m. [GS]{G: pund-torsk}  - torsk som väger ett pund

randråck m. [GS]{G: rand-rock}  - aborre

raudauge m. [GS]{G: röd-öge}  - mört (Leuciscus rutilis)

räunsild f. [L] - sill med rom i

räunsträmmingg m. [L] - strömming med rom

sild m. [CGL] - sill

sjauauge [GS]{G: sju-öga}  - nejonöga (Petromyzon fluviatilis)

sjaurygg m. [CGS] - sjurygg (Cyclopterus lumpus); stenbit

sjonål [GLS]{G: sjö-nål} {L: sjö-nål s.} - kantnål

sjoäid m. [G]{G: sjö-id}  - id från sjön

sjöburre m. [S] - aborre

sjökalv m. [CGLS]{G: sjö-kalv} {L: sjö-kalv s.} - manet

skummakare m. [GLS]{G: sko-makare} {L: skomakare s.} - sutare (Tincta

skummakarefisken bf. m. [GS] - sutare (Tincta vulgaris)

snorföbel m. [CGS]{G: snor-föbel}  - sjurygg (Cyclopterus lumpus);

snorkalv m. *1 [CGS]{G: snor-kalv}  - manet

sprut n. (Da. sprot/sprut; Ty. Sprotte) [FGLS]{G: språt} {L: sprott s.} - småfisk; skarpsill (Clúpea spráttus)

stainbuck m.[G] - sjurygg; stenbit

stainburre m. [GS]{G: sten-borre}  - gärs (Acerina cernula)

stainbäitare m. [GLS]{G: sten-bitare} {L: sten-bitare} - sjurygg (Cyclopterus

stickbagge m. [L] - spigg

storskalln bf. m. *1 [GS]{G: stor-skalle}  - sälen

storskalln bf. m. *2 [GS]{G: stor-skalle}  - iden

strämmingg m. [GLS]{G: strömming} {L: strömming s.} - strömming

stubbgädde (‑å) f. [GS]{G: stubb s.1.-gädda}  - gädda,  kortare och tjockare än en vanlig gädda

stynggskål [GS]{G: styng-skål}  - dammussla (Anodonta cygnea)

styr m. (fisken) [GLS]{G: stör s.2} {L: stör s.2} - stör

sutare m. [GS]{G: sutare}  - sutare

svarv [GS]{G: svarv}  - sarv (Cyprinus erythrophtalamus)

sårv [S] - sarv (Cyprinus erythrophtalamus)

säik m. [LGS]{G: sik} {L: sik s.} - sik (Coregonus lavaretus)

säikban n. [LGS]{G: sik-barn} {L: sik-barn s.} - sikunge; småsik

tainshale m. [G]{G: tens-hale}  - liten ål

tainul [S] - ål under fiske

taltåsk m. [FL]  {L: tal-torsk} – torsk som lägges åt sidan vid var "stäig" vid räkning

tjåckskörte (‑å) f. [CGLS]{G: tjockskjorta} {L: tjock a.-skjorta s.} - flundra stekt i vetemjölsdeg (panerad); ylleskjorta; vadmalsskjorta

tåbb(ä)is m.[GLS]{G: tobis} {L: tobis s.} - blå tobis Ammondytes

tåsk m. [GLS]{G: torsk} {L: torsk s.} - torsk

tåskbyx m. [C] - romsäck från torsk

tåskbyxar m. pl. [CG] - torskrom; rom från torsk

vassbäuk m. [FGLS]{G: vass adj.-buk} {L: vass a.-buk} - småfisk; skarpsill

vällfisk m. [L] - fisk som är stinn av rom och mjölke

ylle (‑å) f. (fisk) [GLS]{G: ylla s.2} {L: ylla s.1} - lake

ål m. [GLS]{G: ål s.3} {L: ål s.2} - ål

äid f. [GLS]{G: id s.1} {L: id s.1} - id (Leuciscus idbarus)

 

Början av sidan

Home | Svenska | English | Interlingua | Text | Ordlistor

[sven1.hakansson@tele2.se]
Last updated: 06/07/04.