Historia

Home
Svenska
English
Interlingua
Text
Ordlistor

Historia

Ön har varit bebyggd i ca 8 000 år och är rik på historiska minnesmärken från stenålder, bronsålder, järnålder och medeltid. Ön kristnades omkring år 1000. De äldsta lämningarna från Gotlands stenålder är fångst- och fiskeboplatser. Redan under folkvandrings- och vikingatiden spelade Gotland genom sitt gynnsamma läge en ledande roll i östersjöhandeln. Tiden omkring år 1100-1300 präglades av sjudande verksamhet då 92 kyrkor uppfördes runt om på ön.

Ön erövrades 1394 av vitaliebröderna från Mecklenburg, som gjorde den till bas för sjöröveri. År 1398 intogs Gotland av tyska orden, som i sin tur överlämnade ön till unionsdrottningen Margareta 1408 och kom senare under danskt styre. Ön har tillhört Sverige sedan 1645. (undantaget 1678-79)
 

Från denna tid har Gotland utvecklats till  ett modernt samhälle. Den viktigaste näringsgrenen är jord- och skogsbruk vid sidan av industri och serviceverksamhet.

Upp emot 10 000 personer är direkt eller indirekt beroende av jord- och skogsbuk. Antalet jordbrukare har under senare år kraftig minskat till cirka 2 000 vilket innebär att de kvarande brukar allt större arealer. Det har vait möjligt genom en kraftig uteckling av metoder, en omfattande mekanisering med stora investeringar samt utbildning. Livsmedelsindustrin är väl utvecklad med bl. slakteri, mejerier, kvarnar och anläggnigar för grönsakskonservering och fiskförädling. Tillverkningsindustrin domineras av småföretag.  Nära hälften av Gotlands yta (3 140 km2) är täckt av skog. Av averkat timmer går en del till pappermassa, en stor del används inom snickerieri- och byggbranschen.

En speciellt viktig näringsgren på Gotland är turismen. Med hänsyn till en begränsad yta är det  få  ställen som kan erbjuda så mycket av kultur, historia, natur, solsken och utmärkta badstränder. Uppemot 400 000 turister besöker ön varje år vilket ger c: 2000 personer får sin utkomst härav. Regelbundna kommunikationer med flyg och moderna bilfärjor  gör ön lättillgänglig för resande.

Början av sidan

Home | Svenska | English | Interlingua | Text | Ordlistor

[sven1.hakansson@tele2.se]
Last updated: 06/07/04.