Ett ljus som brinner


Alzheimers sjukdom .... berättelsen om mamma.

  Innehållsförteckning


  Sidan 1.     Inledning          ... Alzheimers sjukdom ... berättelsen om mamma.

  Sidan 2.     Nästa fas         ... den svåraste ... trodde jag då.

  Sidan 3.     Nästa fas         ... värre än så här kunde det väl inte bli ?

  Sidan 4.     Nästa fas         ... Avd. 32 ... utredningen ... anhörigstödet.

  Sidan 5.     Nästa fas         ... total förvirring.

  Sidan 6.     Gruppboende    ... inflyttning 5 augusti 1996.

  Sidan 7.     Avslutning        ... nuläge ... tack till vårdpersonal.

  Sidan 8.     Återblick/tankar. 8 år har gått.

  Sidan 9.     Mamma har avlidit.

  Tillbaka till mamma .. som blev min dotter.

  Hem

  Skriv till mig