Arkitekt SAR
LARS THURMAN ZOLTÁN-1996---NY RESTAURANG MED CABARÉSALONG
i Trädgårdsföreningen i Göteborg


allmän arkitekttävling 175 FÖRSLAG PRESENTERADES
Sveriges mest omfattande arkitekttävling har organiserats med syfte för att bygga i Göteborg en cabaresalong som enligt göteborgarnas önskan kan tävla i skönhet med cabaresalongen från Monte-Carlo, Las-Vegas, Paris !

Mitt förslag är ett postmodern-seccession vilket försökte att behålla platsens anda samt att bli toppmodern. Festligt! Folkligt! Fullsatt!
Trädgårdsföreningen i Göteborg grundades år 1842. Restaurangen och salongen byggdes om tre gånger före år 1900. Stadslivet krävde större och större inne och ute rum för gemenskap och kultur. På sekelskiftet byggdes på europeisk kulturnivå en riktig gustaviansk-svensk-seccesion (ekletiska jugendstil). Men efter kriget, detta av göteborgarna så högt uppskattade byggnad har moderniserats utan smak, utan kunskap. År 1965 innan en internationell evenemang, förmodligen på grund av skam satte någon brand på byggnaden och den brann ner till grunden.
Så på platsen byggdes samma år ett skrotlager liknande depå med kulturbyggnad funktion, men år 1994 före VM i friidrott 1995 även detta byggnad gömdes med hjälp av eldsvåda.
Den bästa ritning ur vinnande förslag var publicerat som täckblad för ARKITEKTUR TÄVLINGAR nr. 7 1966. Enligt GP "dagisteckning". På vilket land som helst på jorden finns dagisbarn som kan göra bättre teckningar och förmodligen kan man hitta även svensk dagisbarn som tecknar bättre. Bilden domineras av en naivritade måne!men frågan är var är ARKITEKTUREN? Allt bild innehåler: 7 horisontala linjer av olika dimensioner och 8 små vertikala av 5 dimensioner och två färger. Efter vem som helst bilden kan tolkas som en abstrakt idé för en båt, eller med mikroskop förstärkta bakterier, men inte under enda omständighet är detta ett utbildat arkitekt förslag för att bygga ett materiellt hus. Enligt GP en viss person (vems namn står i GP har utvalt omkring 30- ritningar för att visas till juryn. Omkring 150 förslag var utkastats tillsammans bl de även mina ritningar.

Om byggnaden utspeglar genom egen utseende den innersta funktionen då arkitekturen är bra

NI själv kan göra jämförelse mellan ritningarna för vinnande förslag och mitt förslag . Mina ritningar tillsammans med flera andra utkastades från tävling utan att få ett enda ord som kritik.Trots att reglerna föreskriver den individuella bedömningen. Reglerna är lag men de som har makt struntar i det.svart-vit finns ritningarna ur vinnande förslag.

Färg ritningarna är kopior efter mitt utkastat förslag.
Foton visar den nya världsberömda cabaresalongen i Göteborg.

"Ecce Svensk Arkitektur" från Göteborg i harmoni med kulturhuvudstad år 1998.

Tävlingen har vunnits av ett förslag efter vilket har byggts en arkitekturskräp.
Byggnaden liknar med en barack från en fånge lager ur gamla Sovjetunionen.
Men frågan är: vad söker en "Gulag" bekant byggnad i mitten av Göteborgs underbara historiska kulturcentrum? Inuti är annorlunda utanför vakternas vodka . Det räcker ?

Ur nedre bildpar kan man konstatera att för utescen de har kopierat från mitt förslag både den lämpliga platsen och materialen. De har belönats för helt andra och sämre saker än vilka som blev genomförda.

Ny restaurang med cabarésalong tillfredsställer behovet inte, så slutbygget var kompletterad med tv-bekanta militärtält från Golfkriget eller Yugoslaviakriget. Hit mitt i historiska centrum av kulturstaden Göteborg detta krigstält kallas "öltält" och kan tolkas som en resultat av "TRÄDGÅRDSFÖRENINGENS arkitekttävling".

PS . Angående av vinnande förslag för Göteborgs nya cabaresalong jag har skickat till över 100 svenska arkitekter, politiker (bl.a. Göran Johansson) och media beskrivningar angående av projektens livsfarliga tekniska och estetiska brister, men jag var behandlat efter samma svenska luftmönster. Nu byggnaden är färdig, men livsfarlig. Jag såg aldrig i mitt liv en så livsfarlig byggnad i mitten av en stad som bjuder sig själv för enkel genomförbara mordbrand. På samma plats tidigare två byggnader brändes till grunden. Om en brandolycka händer igen vem ska bli skyldig ?? ?

Man kan misstänka att det vinnande förslaget hade fantastiska innekvaliteter. Men i verkligheten det vinnande förslaget hade stora brister på funktionalitet, och över 35% yta avvikelse från program ( kan man tolka som 35% av Sveriges yta är bättre om tillhör Ryssland än Sverige.) Inte minst det formella kravet har respekterat det vinnande förslaget. Och som innerum var detta primitiv gråtmålnings liknande ritning presenterad.

ENLIGT MITT FÖRSLAG KUNDE INNERUMMET BLI FESTLIGT, FOLKLIGT, ROLIGT OCH BRAND SÄKERT KAPABEL ATT MEDDELA FÖR MÄNNISKORNA GLÄDJE, NÖJE, TILLTRO, OPTIMISM, LIVSVILJA OCH SÄKERHET,


"ARKITEKTUR ÄR NATIONENS ANSIKTE"

(Adam Philipp Custine)

AT 12-99 sid 22 : " SAR Väst ger sitt arkitekturpris 1999 till restaurang Trädgår´n i Göteborg " "Jurin valde mellan åtta kandidater... Juryn, som bestod av Martin Clase, Måns Hagberg och Akke Zimdal var inte enig.
Majoritetens motivering för ge priset till Trägår´n var att man vill belöna " de välstuderade rumsutformningarna. Rummets utformning och inbördes samband har en originalitet som är spänande och tilltalande.Med omsorgfullt val av material är detta en byggnad för vardag och fest som, tillsammans med skicklig ljusföring, ytterligare lever upp på kvällen.
"( Juryn åt upp ur tävlingens original titeln "CABARÉSALONG" vilket i andra länder betyder förfalskning av akt publik )


Atillbaks