För att denna sidan skall fungera ordentligt krävs det att din browser kan hantera stylesheets. Om denna text är grå, borde det mesta fungera men skulle den vara vit så kan du få problem.

Sidan är optimerad för en upplösning på 800 * 600 punkter, men visst nyttja en annan om du vill. Glöm inte att Netscape rockar best.