Första sidan
Aktuellt
Målningar
Offentliga arbeten
Installationer
Recensioner
Curriculum
Vitae
   

Foto: Birgitta Nilsson

Född 1947 i Vinslöv

Adress Pl 3116
288 34 Vinslöv
Tel/Fax 044-819 32
Mobiltel. 0708-48 19 62
E-post bjork.alf@swipnet.se

E-post


   Jag arbetar i huvudsak med temperamålningar, men de sista åren har jag börjat med gränsöverskridande utställningar om olika existentiella frågor och då i samarbete med konstnärskollegor. Parallellt med detta arbetar jag även med offentliga utsmyckningar och som konstkonsult.
   I mitt måleri arbetar jag med ytor som är uppbyggda av geometriska element, där arkitektoniska former på ett påtagligt sätt ingår genom valvbågar, kolonner, m m. Jag tecknar och målar upp en fragmenterad yta med mer eller mindre korrekt återgivning av tempel, romanska eller gotiska katedraler. Bilderna återspeglar det ständiga växelspelet mellan det abstrakta och det konkreta, mellan det historiska och det nutida, det upplösta och det fasta. Just konfrontationen mellan naturen och det tekniska landvinningarna är en ständig inspirationskälla.
   Kollektivet kontra individen, kalendariska tidsprocesser och varje- handa spår av förgänglighet har på mina utställningar ihop med Zaida Thorgren varit ett stående tema. Förgänglighetstemat - livets korta spirande och dödens långa allvar är en underliggande kontext. Temautställningarna blir i form av "installationer" eller helhets- gestaltningar som utgår från det aktuella rummet.
Materialen som jag använder kommer främst från ett nerlagt växthus vars lerkrukor och växthusglas väl passar in i frågor rörande det existentiella. Som kontrast och komplement till detta använder jag nutidsmaterial som betong och datorer för att spegla tidens gång och få en jämvikt och balans på
uttrycket.
    Jag har också inlett ett samarbete med Harry Loontjens från Gröngölsmåla norr om Karlskrona. Vi hade vår första gemensamma utställning på Bergdala konstgalleri i Småland hösten 1999. Vi arbetar båda två med råa material som vi tror kan komplettera varandra på ett bra och spännande sätt. Hösten 1999 erhöll jag ett tvåårigt arbetsstipendium från Sveriges Bildkonstnärsfond för ett större arbete där jag har tänkt att använda naturmaterial direkt vid målandet. Materialet är en form av temperamålning med kalk, aska, sot och kol som ballast och temperaemulsionen som bindemedel. Jag skall på både ett "mentalt" och ett "handgripligt" sätt försöka gestalta ett eventuellt samband mellan Skåne och de arktiska delarna av vårt klot. Under november månad besökte jag Island som ett första led i arbetet.
Webbproduktion: BibicoNet