ASTROLOGI  

 
På dessa sidor hittar du länkar till olika sidor med horoskop.
Du kan gå in och läsa dagens eller veckans horoskop.
Men du kan även beställa ett horoskop som du får hem i
brevlådan.
Du kan göra tester där du får svar på om du och
din älskade verkligen passar ihop. Sen är det upp
till var och en om man ska tro på testsvaren.. *s*
 
Är du intresserad av lite annorlunda astrologi så har jag även
lagt in länkar till sidor med Kinesiskt horoskop.
 
 
 
(Vilket för övrigt är mitt tecken ;-)
21/3-20/4
Latin: Aries
Element: Eld
Tillstånd: Kardinal
Motto: "jag är" ,
"Jag har i alla fall rätt, vad ni än säger! "
Härskare: Mars
Exalterad: Solen
Nyckelord: Aktivitet
 
Väduren är verkligen iverns och aktivitetens tecken.
Allt som gäller eld gäller särskilt tydligt för Väduren, som kan
sägas vara det mest typiska eldtecknet.
Med Väduren går allt fort och entusiastiskt,  gärna improviserat.
Hastigt påkommet och lika   hastigt överståndet.
           Vädurkaraktären är rastlösheten, som
     ständigt är i gång och ofta förivrar sig. Utmaningar, tävling,
   stordåd är i Vädursmak. Att kämpa och segra, chansa och våga.
  Väduren spränger genom alla hinder och vänder sällan på
     huvudet, för att se vad han lämnat bakom sig.
Ett typisktVäduruttryck är: "Än sen då!"
 
Kärleken är viktig för dig. Du värdesätter trohet högt och förväntar dig att även
din partner gör det. Du är stark, fantasifull, passionerad och har inga hämningar,
men du är också öm och mjuk när du verkligen älskar.
 
 
 
21/4-21/5
Latin: Taurus
Element: jord
Tillstånd: fast
  Motto: "jag äger"
"Gör inte idag det du kan göra i morgon! "
Härskare: Venus
Exalterad: månen
Nyckelord: trygghet
 
Oxen är så gott som Vädurens raka motsats, den som manar till
   lugn och trivs bäst i vardagen, fjärran från jäkt och stress. Oxen
  är materialismens tecken. Den kan gott sägas vara det mest
typiska jordtecknet. Att äga är att lägga stor vikt vid och vårda
sina prylar, pengar och allt sådant. Även det som hör naturen till
         sådd, skörd och trädgårdsarbete sägs ligga Oxen nära. Oxen
 är lugnets och långsamhetens tecken. Den svårväckte och
oföränderlige. Tolerans och pålitlighet. Allt som hör Oxen till
  dröjer länge, och stannar länge kvar. Varaktighet. Oxens reaktion
  dröjer men blir desto kraftigare när den äntligen kommer. En
typisk Oxefras är "Vi har det bra som vi har det".
 
Ditt hjärta ömmar mycket för barn och djur. Du har en säker känsla för färg och form,
och du är medveten om vad saker och ting är värda.
Du tar dina relationer på stort allvar och dina krav på trohet är totala.
Du är stark i dina känslor och inte rädd för att visa ömhet.
Du kan vara svartsjuk ibland och såra utan att du förstår varför, men ditt hjärta
är stort och du blir lätt förlåten.
 
 
 
 
22/5-21/6
Latin: Gemini
Element: luft
  Tillstånd: rörlig
      Motto: "jag tänker"
"Jag ska!"
     Härskare: Merkurius
     Exalterad: Jupiter
       Nyckelord: kommunikation
 
Här är talets, språkens och all kommunikations tecken. Att umgås.
               Det finns ytlighet häri, och lättvindighet. Inget är särskilt noga för Tvillingen.
          Allmänbildning ligger nära till hands men inte  tålamodskrävande
 specialisering. Tvillingen lär sig fort och glömmer i samma hastighet.
Intresset är störst för litteratur och allt som är ord.
Tvillingarna kan gott sägas vara det mest typiska  lufttecknet.
 Tänkandet, det snabba och flyktiga, som aldrig blir särskilt länge
        vid en punkt och inte fångas eller frestas av mycket.
              Flyktighet. Att närma sig andra människor för en trevlig pratstunds skull.
Ett Tvillinguttryck är "Vad tycker du?"
 
Ditt behov av ömhet är stort. När du känner trygghet och harmoni ger
du mångdubbelt tillbaka. Särskilt om din partner är lika duktig som du på
att tyda kärlekssignaler.
 
 
 
22/6-22/7
Latin: Cancer
Element: vatten
  Tillstånd: kardinal
    Motto: "jag känner"
 Härskare: månen
 Exalterad: Venus
   Nyckelord: känsloliv
 
Kräftan är det traditionellt sett moderliga tecknet. Den som bryr
sig om och fäster sig vid, som ömmar för och tar det försiktigt.
Det är känslolivets tecken, de mjuka känslorna. Att vårda och   bekymra sig om,
            att ta hänsyn till och känna efter. Kräftan lever i det näraliggande
 och är knuten till det med många känsloband.
Hem och familj och de allra närmaste. Godmodighet och välvilja.
Man bör minnas att Kräftan är ett kardinalt tecken, varför de
mjuka känslorna har en tendens att dominera omgivningen. För
 Kräftan styrs tillvaron av känslor och därför bör känslorna styra
  världen. Den som beskyddar väntar inte på att efterfrågas, utan
     tränger sig på och lägger beslag på de beskyddade.
              Kräftan säger till exempel gärna:
"Hur mår du?" eller
"Jo, men jag bryr mig ju om!"
 
Eftersom du är en omtänksam person, söker du dig till människovårdande yrken,
alternativt något kreativt verksamhetsområde där din fantasi och din skaparkraft
kommer till användning.
Du är en aning nyckfull i kärlek. Ena dagen kärleksfull mot din partner och nästa
totalt ointresserad. Du kräver romantik för att hålla kärleken vid liv.
Du ger av din kärlek på dina villkor och kräver total trohet.
 
 
 
23/7-23/8
Latin: Leo
Element: eld
 Tillstånd: fast
   Motto: "jag vill"
"Jag ska! "
 Härskare: solen
  Exalterad: Pluto
  Nyckelord: vilja
 
Lejonet är det starka jagets tecken, eller rent av självupptagenhetens.
Den dominanta individen, som alltid först ser till sina egna
        behov och önskemål. Han utstrålar stolthet, storhet och personlig makt.
 Lejonet är zodiakens kungliga tecken,
     den som vill härska och dominera sin omgivning. Han har ett väldigt
        självförtroende och en stark beslutsamhet, som ger honom skicklighet
     i att befalla och organisera. Ledartypen.
 I Lejonets världsbild är han själv centrum och detta ger honom
   förmåga att skärskåda sin omgivning, men svårigheter att se sin
     egen roll klart. Viljan är den kraft som driver honom vad han
   vill åt sig själv och för sin egen skull. Men där han har makt är
     han nöjd, generös och storsint. Lejonet säger gärna: "Det blir som
   jag har sagt". Han påpekar ofta vad han tycker, vad han tycker
     om eller illa om, och för honom är alltid det argument nog.
 
Du får lätt kontakt, gör snabba erövringar, men blir lika lätt besviken.
Du faller lätt för smicker. Du vill bli uppvaktad med ord och kärleksgåvor,
få känna att du verkligen är den enda. Din passion för den du älskar är stark
och det finns inga gränser för din kärlek.
 
 
 
 
 
24/8-23/9
Latin: Virgo
Element: jord
 Tillstånd: rörlig
    Motto: "jag granskar"
"Jag analyserar! "
 Härskare: Merkurius
Exalterad: Venus
Nyckelord: kritik
 
Jungfrun är det trägna och flitiga arbetets tecken. Att aldrig hoppa
på något obetänkt, att i stället alltid noggrant granska och
kritisera och tänka igenom är kännetecknande för Jungfrun. Inte
 ett enda förhastat drag. Trots all noggrannhet och omsorg med
   detaljer är han den som ofta ångrar sig efteråt och tänker på alla
 "i stället". Det finns inget slarv hos Jungfrun, inget som är för smått
för att hoppas över. Allt går med samma eftertänksamhet. Det
 kritiska sinnelaget gör att mycket som inte riktigt duger aldrig blir
av, men när det kommer till handling är Jungfrun närmast
outtröttlig. Jungfruattityden präglas av mycken tveksamhet. Han
säger ofta "Tänk dig för!"
 
I kärlek söker du någon att se upp till, men också någon som accepterar
dig som du är. Du är inte lättfångad och tittar kritiskt på den som uppvaktar.
Att väljas eller ratas är frågan för den som råkar förälska sig i dig.
 
 
 
24/9-23/10
Latin: Libra
Element: luft
  Tillstånd: kardinal
 Motto: "jag väger"
"Jag älskar! "
Härskare: Venus
Exalterad: Merkurius
Nyckelord: balans
 
Det här är moralens tecken. Vad man borde göra och inte borde
    ligger långt fram och ges den allra största betydelse. Vågens ideal
 är balans, rättvisa och harmoni. Parbildning och äktenskap är
tecknets speciella uttryck. Att vara överens. Diplomati och juridik
 hör hit, liksom medlarens roll. Vågen ogillar oklarheter, sådant
 som är rörigt eller brister i organisation. Det ska vara ordning.
Visst kan Vågen ha svårt att välja mellan olika alternativ, men när
väl beslutet är fattat kan ingenting rubba det. När det gäller har
   Vågen verkligen kraft och övertygelse att slåss, speciellt för
principsaker. Ett typiskt Våguttryck är
"Är vi överens om det här nu då?"
 
. Du är romantisk och barnkär och vill ha en stor familj. Du är generös och med din fantasi blir förhållandet aldrig tråkigt.
 
 
 
24/10-22/11
Latin: Scorpio
Element: vatten
Tillstånd: fast
    Motto: "jag önskar"
"Jag kontrollerar! "
Härskare: Pluto
Exalterad: Neptunus
Nyckelord: passion
 
       Skorpionen är de häftiga känslornas tecken. Allt som är drastiskt
och plötsligt och rent av fruktansvärt är Skorpionens
    karakteristika. Såväl födelse som i synnerhet död hör hit. De allra
innersta behoven och hemligaste drömmarna, sexualitet och
   våldsamheter. Skorpionen kan på ytan vara märkvärdigt
oberörd, men innanför vävs farliga drömmar och fantasier. Han
   dras till det absurda och giftiga, älskar med glöd och hatar med
  samma glöd. Skorpionen trivs bäst i extremlägen. Eftersom det
    ändå är ett fast tecken, visar sig Skorpionens passion inte så
    mycket i honom själv, utan i omgivningen. Skorpionen har en
    förmåga att få omvärlden att leva ut de starkaste känslor, men
 själv bevara ett synbart lugn. Han säger gärna
"Om du bara visste!" eller "Ååååå, vad jag skulle vilja..."
 
I kärlek är du passionerad. Du kastar dig rakt in i kärleksäventyr
och tar för dig intensivt och explosivt. Du vill ha ömhet, lidelse och fantasi
från den du älskar. Din älskling ska dessutom ha en stor intellektuell förmåga.
Du vill inte binda dig tidigt.
 
 
 
23/11-21/12
   Latin: Sagittarius
Element: eld
Tillstånd: rörlig
Motto: "jag ser"
 Härskare: Jupiter
Exalterad: Uranus
Nyckelord: frihet
 
Här är de utsträckta perspektivens tecken långt mer i fjärran än
på den plats där Skytten befinner sig. De stora, fria, atmosfäriska
 perspektiven passar bäst, att titta ut bland stjärnorna och flyga
högt över marken, fjärran från krav och rutin. Ut i det okända.
   Men det är inte så mycket för nyfikenhets skull, även om Skyttenälskar
omväxling och att resa vida omkring, utan det är för den
     andliga friheten. Aldrig sitta fast, aldrig vara tvungen. Skytten
 behöver förnyelse för jämnan och ständigt vara i rörelse bort
bort, bort. Han slår aldrig rot. Skytten säger ofta "En annan gång,
  kanske". Det finns dock ofta hos honom ett tydligt spår av eldens
  element. Han kan kämpa, och då visar han den allra otåligaste
iver. Skytten har anlag för fanatism, så länge visionerna är
tillräckligt omvälvande och långsträckta.
 
Du trivs bäst i ett yrke där du får mycket eget utrymme och ständigt nya utmaningar.
Du är inte duktig på detaljer utan ser mer på helhetsbilder och kan lösa problem
på det sättet. Du är rättvis och du kan ha svårt att säga nej, vilket kan innebära att
du ibland tar dig vatten över huvudet.
 
 
 
 
22/12-20/1
    Latin: Capricornus
Element: jord
 Tillstånd: kardinal
  Motto: "jag använder"
"Jag kan! "
Härskare: Saturnus
 Exalterad: Mars
Nyckelord: ambition
 
Stenbocken är den som gör bruk av vad helst som omger
honom. Han tänker alltid först och främst på vad saker är bra till
 och vad de gör för nytta. Och hur han själv bäst kan förvalta vad
  helst han får tag i. Stenbocken vill bygga, högt och ståtligt. Att
åstadkomma, lyckas med svåra uppgifter och utmana sin
    förmåga. Han dirigerar och domderar och strävar utan ro. Det
ska vara sten på sten och verk på verk. Det ska synas att han har
     levat, minsann. Han är skicklig och oerhört bestämd. Liksom
   tåget är han sådan, att har han väl satt fart åt ett håll så finns få
     ting som kan stoppa eller ändra hans bana. Beslutsamhet. "Det är
   väl ingen konst!" kan han säga, eller "Så här gör vi"
 
Känslomässigt kan du vara ganska sval och ha svårt att visa dina rätta känslor,
särskilt i ett nära förhållande. Det måste du försöka inse och acceptera
att din partner mycket ofta behöver en försäkran om att han fortfarande är älskad,
särskilt om du är mycket upptagen av ditt arbete och tiden för familjeliv är begränsad.
 
 
 
21/1-18/2
Latin: Aquarius
Element: luft
 Tillstånd: fast
 Motto: "jag vet"
 Härskare: Uranus
Exalterad: Saturnus
 Nyckelord: allvar
 
Vattumannen har svårt att ta lätt på något. För honom är
   tillvarons alla små skeden bitar av den stora helheten. I motsats
 till Tvillingarna kan han aldrig nöja sig med bara ett flyktigt hum
  om hur saker och ting fungerar. Det han studerar, undersöker han
alltid på djupet, och ända tills han känner att han förstår själva
grunden. Vattumannen är kunskapens tecken, den som kopplar
     ihop sammanhangen och gräver sig ner till principerna. Seriös,
   korrekt och uppriktig. Han har vetskap och insikter. Att förstå
    och att analysera. Ingenting är oviktigt för honom, och ingenting
     får nonchaleras. Filosofi hör hit, logik och teori. Vattumannens
          strävan efter förståelse leder till stort allvar men också originalitet.
      Vad som passar alla andra har ingen relevans för Vattumannen,
    som alltid väljer att göra helt på sitt eget sätt. Ett
      Vattumannauttryck är "Så här ligger det till".
 
Du har inga drömmar eller illusioner när det gäller kärlek.
Det behövs en tvillingsjäl för att ett förhållande med dig ska hålla.
Någon som är kravlös och självständig. Du visar inte känslor offentligt,
men hemma kan du vara mycket romantisk.
 
 
 
 
19/2-20/3
Latin: Pisces
Element: vatten
Tillstånd: rörlig
Motto: "jag tror"
 Härskare: Neptunus
  Exalterad: Merkurius
   Nyckelord: sökande
 
Fiskarna är förvirringens och otillfredsställelsens tecken. Den som
   söker svar och aldrig får dem. Den som är utan rast eller ro,
 ständigt på drift och ständigt prövande nya vägar. För Fisken
hänger allt liksom i luften, och tillvaron är närmast kaotisk.
Obesvarade frågor, osäkerhet och hjälplöshet hör tecknet till.
Fisken är den som alltid hoppar från punkt till punkt och prövar
 vad helst som är okänt. Det är svårt för Fisken att slå sig till ro
  med något, för snart kommer känslan att det inte är riktigt rätt, att
 något bättre finns bakom hörnet. Fisken är snäll och förlåtande,
  ger gärna efter för omgivningen. Självutlämnande intill
     självförintelse och saknar en fast grund att stå på. Den irrande,
 letande. "Jag vet inte", säger han, och "Jag kan inte".
 
När det gäller kärlek så söker du ett ideal, men blir besviken när det inte stämmer.
Du söker stabilitet, men samtidigt vill du ha någon som inte håller dig fast.
Du är trogen, men sviker någon dig ser du ingen anledning till att hämnas.
 
 
 
 
 
Astrologi sajter:
 
Beställ ditt horoskop
 
Dagens Horoskop
 
Veckans Horoskop
 
Ditt Kinesiska Horoskop
 
Läs Ditt Horoskop
(en sajt med:
Stjärntecken,
Vänner/Älskare,
Beställ horoskop,
Vad betyder ditt namn mm.....)
 
 
 
 
 
 
Till någon av mina andra sidor??
 
 
Hem     Om mig     Fotoalbum     Länkar     Awards     Vänner
Humorsajter     Bakgrunder     Linjer