Uppskattningsvis kommer 25 dykare, deras vänner och familjer att deltaga i städningen och upprensningen i vattnen kring Uppsala stad. Det här är ett arrangemang som äger rum den 19 september 1998. Det är helt fritt för allmänheten att närvara och vi räknar med att börja kl.08.00Vid förra årets arrangemang i USA var det över 200 dyksällskap som ställde upp vid städningen i vattnen kring de största städerna. 35,000 dykare samlas och värnar om miljö och natur genom att helt frivilligt ställa upp och bärga föremål och skräp som inte hör hemma på botten. Diving With Bubbles (dWb)deltar tillsammans med PADI, The Project A.W.A.R.E. Foundation samt Centre for Marine Conservation´s International Clean up Day.

     
      PADI´s Project A.W.A.R.E. program (Aquatic World Awareness, Responsibility and Education) har uppstått för att upplysa allmänheten, dykare eller ej, om hur känsligt livet i våra vatten är och hur vi kan skydda det från att bli ytterligare förorenat. Projekt A.W.A.R.E. gör olika arrangemang med syfte att lägga vikt vid detta varje år. September månad har utlysts till Project AWARE månaden. Under denna månad kommer