Visst kan vi (s)amarbeta i Norberg!          anim.gif (1234 bytes)

Vad ligger bakom detta upprepade prat om socialdemokraternas samarbetssvårigheter i Norberg? -Kanske en önskan att slippa prata om politikens innehåll? För en sann verklighetsbeskrivning är det inte. Faktum är istället det helt motsatta! Många av de stora besluten i Norberg, t ex nytt vatten och moderniseringen av skolorna, har skett genom ett samarbete mellan socialdemokraterna och ett eller flera andra partier. Oftast har socialdemokraterna och vänsterpartiet stått på samma sida mot de borgerliga företrädarna. I något fall har socialdemokrater och borgerliga gått ihop, som t ex beslutet att införa deltidstaxa i barnomsorgen. Ibland har vi socialdemokrater stått helt ensamma, t ex när vi driver kravet att alla barn, även barn till arbetslösa, skall ha rätt till barnomsorg.
Samarbete för oss betyder också att man arbetar tillsammans för att lösa ett gemensamt problem. Av den orsaken har vi arbetat mycket nära med Kent Persson för att i praktiken förverkliga tankarna kring den Industrihistoriska mötesplatsen. Vi arbetade aktivt tillsammans med kommunalrådet för att förhindra nedläggningen av Samhall i Norberg. Tyvärr måste vi säga att de borgerliga partiernas företrädare ofta lyser med sin frånvaro i såna här sammanhang. Verkligheten är nu sådan att det räcker inte att prata om samarbete utan man måste visa det i praktisk handling. Något som vi socialdemokrater inte haft några problem med att ställa upp på.
Framtiden för Norberg ligger i samarbete inom kommunen och med vår omgivning. Det betyder inte att det inte finns olika åsikter om hur problem skall lösas. Samarbetet får inte bli en kuliss som hindrar en positiv utveckling bara för att man hela tiden måste hitta en utslätad lösning för att inte stöta sig med någon.
Av den orsaken torde det vara lättare att samarbeta om det finns en gemensam värdebakgrund, en politisk tanke med vad som behöver göras.
På en sån grund bör Norbergs framtid byggas inför 2000-talet.


Leif Henriksson (s), Sten Nordström (s), Arne Pettersson (s)