Socialdemokraternas kommunfullmäktigeledamöter denna valperiod

Följande personer är valda att representera socialdemokraterna under tiden fram till valet 2006:

Ordinarie

Kenneth Östberg

Ingrid Hellström

Sten Nordström

Inga-Stina Hesselius

Mikael Ladman

Gunilla Persson

Torsten Jansson

Arne Pettersson

Marie Nord

Gunnar Tiger

Linnea Landerstedt, tillika ordförande i kommunfullmäktige

Ersättare

Juhani Elonen

Eva Pålsson

Nils-Åke Grufman

Inger Andersson

Bengt Steinbach

Åsa Ladman Tönnert