Mitt Norberg inför 2000-talet.

Gunilla Persson

Hur vill jag att mitt Norberg skall se ut inför 2000-talet?

Barnomsorgen skall även på 2000-talet vara ett bra komplement till hemmet för de barn som behöver tillsyn medan deras föräldrar arbetar eller studerar, men även för barn till arbetslösa som behöver ha kontakten kvar med sina invanda kamrater.

Skolan har, precis som barnomsorgen, som sin främsta uppgift att tillsammans med föräldrarna hjälpa våra ungdomar in i vuxenvärlden genom goda kunskaper och ett gott självförtroende.

Omsorgen om de gamla skall även då vara så att de gamla och deras anhöriga skall kunna känna sig trygga med den hjälp de kan få. Jag skulle också kunna tänka mig att göra ännu ett hus i Resedan mer bovänligt för äldre och rörelsehindrade.

I mitt Norberg skal vi ha råd att ha välvårdade grönytor och vackra planteringar. De som valt att bo i Norberg skall tycka att dom bor i ett så välskött samhälle att det även är värt att visa upp för de personer som bara kommer hit som turister. Vi måste känna stolthet över vår bygd och vår historia.

I mitt Norberg förenas alla som sysslar med teater, musik, slöjd, teknik och så vidare i en gemensam produktion eller ett program som fångar så stor grupp av Norbergs innevånare som möjligt. Vi är en så liten kommun att vi inte ska streta åt olika håll och slåss om resurserna utan samarbeta.

I mitt Norberg får man heller inta glömma de som sysslar med olika sorters idrotter. Dom bör också få det stöd de behöver i olika former som kanske inte är lika för alla.

I mitt Norberg inför 2000-talet har vi också kommit underfund med, vi alla som bor här, att vi måste hjälpas åt att hålla samhället levande t ex att genom de inköp vi behöver göra sker här i första hand och inte i andra kommuner.

Det viktigaste i mitt Norberg är att alla har arbete och ett rikt liv.

I mitt Norberg finns det arbete till våra färdigutbildade ungdomar.

Gunilla Persson