Persson-pengarna till barn och äldre!
Norberg har fått 1,7 miljoner kronor att satsa på eftersatta områden inom vård , utbildning och omsorg. Den s k majoriteten i Norberg har ännu inte lagt något förslag hur pengarna skall användas. Risken är nu stor att de bara försvinner till att täcka andrra underskott och inte används till det som är meningen med dem.
Socialdemokraterna föreslår därför att 1,2 miljoner går till bättre äldreomsorg och stöd till anhörigvårdare. De resterande 0,5 miljonerna föreslås gå till att ge möjlighet för barn till arbetslösa att gå kvar inom barnomsorgen när man så önskar.
Syftet med de s k Persson-pengarna är att de skall användas till att förstärka vård, omsorg och utbildning på eftersatta områden inom kommunen. Detta är regeringens avsikt. Varjekommun skall rapportera hur pengarna använts.
I Norberg har vi länge diskuterat hur äldreomsorgen skall kunna stärkas. Besparingarna har drivits för långt och nu måste mera resurser läggas till för att våra äldre skall få den omsorg som de behöver.
Socialdemokraterna i Norberg föreslår därför att 1, miljoner kronor förstärker äldreomsorgen. En del av pengarna skall användas för stöd till anhöriga som vårdar dementa eller med stort vårdbehov hemma.
Barn till arbetslösa blir med nuvarande regler avstängda från barnomsorg. Det skapar onödig oro för barnen och gör det svårare för föräldrarna att söka nytt arbete. Vi föreslår därför att 0,5 miljoner kronor används för att ta bort detta missförhållande och lösa barnomsorgen på ett bra sätt för barnen.
Socialdemokraterna föreslår att frågan om Persson-pengarna tas upp på ett extra fullmäktige före sommaren.
Pengarna finns nu och skall användas så fort som möjligt!
Tidigare artiklar finns här.