Visionsgruppen för förskola – skola

 

För närvarande består gruppen av Sten Nordström och Marie Nord, men vi hoppas verkligen att fler är intresserade av Norbergs framtida förskola och skola.

 

Några aspekter som vi hittills diskuterat och lyft som viktiga:

 

·        V i tycker att det är viktigt med ett helhetsperspektiv; de som jobbar i förskolan ska veta vad vilka mål de som jobbar i skolår 9/gymnasiet har och tvärt om. Vi måste också arbeta för att alla som arbetar på förskolan – skolan vet hur de kan hjälpas åt för att barnen/eleverna når målen.

 

·        För att den så viktiga skriv- och läsutvecklingen ska fungera behöver barnen ett bra språk och tidigt komma i kontakt med böcker och bli lästa för. För att detta ska kunna ske måste barngrupperna i förskolans yngsta grupper, dvs de barn som är 1-3 år, bestå av färre antal barn. Helst ska barngruppen inte bestå av mer än tolv barn och den nu befintliga personalen. Föräldrar arbetar oftast heltid idag och därmed minskas tiden för samtal i hemmet. Undersökningar visar att vi inte samtalar mer än ca åtta minuter per dag med våra barn, resten är tillsägelser. Förskolan ska vara ett komplement till hemmet och det verkar vara viktigt att förskolan stöder barnen i deras språkutveckling. Det hinner man som vuxen inte göra med för många barn i grupperna.

 

·        Det är också viktigt att pedagogerna ute på förskolorna och skolorna få tid och möjlighet att ta del av ny forskning om barns lärande för att själva kunna utveckla sitt arbete och arbetssätt.

 

 

Nu hoppas vi bara på att fler ska delge oss sina tankar och erfarenheter. Vi har ännu inte bestämt tid för ny träff, men vi kan lägga ut tid och plats för nästa träff på hemsidan när vi bestämt det.                    

                                                    Sten och Marie