Arbetsgruppen för näringsliv och turism

 

Vi har haft vår första träff och då enats om det viktiga i

att      personer som kommer till Norberg skall uppleva att de kommer till en

          vacker och välskött kommun

att      de besöksobjekt vi har ska vara underhållna och även de ge intryck av

          att vara välskötta. Vi ska ta hand om det vi har och inte skafffa oss

          nya objekt

att      kommunen ska ta initiativ till att företag och näringsliv utvecklar

          ett samarbete för att få fler turister att stanna upp i Norberg

 

vi kommer att  fortsätta dessa samtal vid ett nytt möte och om någon har

några idéer så är ni välkomna att framföra dessa till oss i arbetsgruppen. 

 

Vi som är med:

Gunilla Persson     telefon  22135

Peter Björnberg               23828

Arne Pettersson                22113

Gunnar Tiger                    21213

Nils-Åke Grufman             23336