NU GÅR VI MOT 2000!

Leif Henriksson, Ingrid Fahlqvist, Sten Nordström, Bengt Steinbach, Gunilla Persson, Inga-Stina Hesselius, Anita Pettersson och Arne Pettersson är de socialdemokratiska kandidaterna till de kommunala ordförandeposterna.

-Norberg inför 2000, säger Gunilla Persson. - Det är en utmaning. För det är så mycket vi måste klara och som socialdemokrat känner jag att omsorgen om människan är det viktigaste.

Gunilla, trebarnsmor och hemarbetande med lång politisk erfarenhet, är vårt blivande kommunalråd.
Hon fortsätter:
- Förr eller senare behöver vi alla stöd, vård och omsorg.
Ingrid Falquist, lärare med två vuxna barn, fyller i:
- Omsorg behöver man inte bara när man blir gammal. Det är lika viktigt om man blir arbetslös eller annars drabbas av påfrestningar att känna att samhället bryr sig om.
Trygghet i alla livets skiften - det står vi socialdemokrater för.
Ingrid menar också att gamla som vårdas av anhöriga skall kunna få tillgång till avlastning eller dagverksamhet.
- Även i livets slutskede är det viktigt att ge stöd och trygghet till den döende och de anhöriga. Din röst på socialdemokraterna den 20 september gör detta möjligt!
Sten Nordström vill komma in i samtalet:
- Jag tycker att det får vara färdigsparat inom skola och barnomsorg. Barnen är vår framtid - själv har jag fyra. Som socialdemokrat vill jag utveckla det livslånga lärandet. Skolbarnomsorgen måste integreras - det vill säga hänga ihop - med skolan genom alla stadierna.
Sten är blivande ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Han vill också satsa på nya läromedel och informationsteknik (IT).
- Vi socialdemokrater menar att barnomsorgen ska stå öppen för alla barn - även arbetslösas.

Vi vill också samarbeta med våra grannkommuner för att få en bättre gymnasieskola med ett rikare utbud.
Inga-Stina Hesselius jobbar på NorNet. Hon blir fullmäktiges ordförande efter valet och inflikar:
- Du talade om barn till arbetslösa, Sten. Arbetslösheten måste bort!
-För oss socialdemokrater är detta en hjärtefråga. Full sysselsättning i Norberg betyder 400 nya jobb för Norbergare.

- Alla kanske inte kommer att finnas i Norberg men då måste det bli enklare och billigare att pendla till jobb på andra orter. Kollektivtrafiken måste bli bättre. Jag vill att man skall titta på om det inte är möjligt att sänka priset på månadskorten - kanske göra dem helt gratis, säger Inga-Stina.
- Många ungdomar går utan jobb, säger Sten. - Arbetsgivaren kräver ofta körkort. För att kunna jobba och söka jobb krävs körkort. Vi socialdemokrater vill att skolan hjälper till med ungdomarnas körkort genom att erbjuda teoriutbildningen som tillval. Din röst på socialdemokraterna den 20 september gör detta möjligt!
- Vi talar ofta om kretsloppstänkande. Vad betyder det? frågar Inga-Stina och vänder sig till Arne Pettersson, arbetsförmedlare och ordförande i miljö- och räddningsnämnden efter valet.
- Återanvändning, helt enkelt. Naturens resurser är begränsade.

-Vi vill satsa på miljövänlig energi och nya energikällor.

-Vi socialdemokrater vill också att alla ska ha bra vatten.
Nu går ordet till Leif Henriksson:
- Jag jobbar på Stjärnverktyg, har två vuxna döttrar och tar över rodret i tekniska nämnden efter valet. Du sa bra vatten, Arne - men vi måste ha pengar till nya va-ledningar. Och så är vi tvungna att göra något åt våra gator och vägar innan de
blir trafikfarliga.
-
Ja det är klart, svarar Arne. - Men vi måste också ha kommunikationer så att folk kan ta sig till Norberg och njuta av vår kulturmiljö och industrihistoriska mötesplats.
- Kulturen och fritiden blir mitt ansvar efter valet, säger Bengt Steinbach, en av våra veteraner i politiken. - Som gammal organisationsmänniska vet jag hur viktigt det är att få stöd till föreningsarbetet. Det innebär till exempel att kommunen måste ge stöd till de anläggningar som drivs i föreningsregi.
- Och i byggnadsnämnden med ansvar för planeringen av vårt Norberg blir jag ordförande, inflikar Anita Pettersson, känd facklig företrädare för Kommunal.
- När du blir kommunalråd, Gunilla, säger Inga-Stina, så ska du försöka få pengarna att räcka till allt detta. Känns det tungt?
- Nej, svarar Gunilla.

- Det känns spännande och ansvarsfullt. -Allt som vi föreslår är inte bara en fråga om pengar. Många förslag handlar mera om att ha en politisk vilja och vilja göra något åt det som sker.

-Det gäller också för kommunen att ta vara på de olika statliga bidrag som finns - inte att missa möjligheten till att få pengar till sådant vi vill göra.

-Vi måste också använda våra pengar bättre. Att använda förlustpengar till tomma lägenheter till att satsa på ett Framtidshus där olika utvecklingsprojekt, föreningsaktiviteter och småföretag kan förenas leder långsiktigt till en bättre ekonomi.

- I mitt Norberg inför 2000-talet förenar vi omsorgen om människan med en stabil ekonomi.

-Och ju fler invånare vi är desto mer skattepengar får vi in. Därför är det viktigaste av allt att jobba för stöd till den som vill starta eller utveckla sitt företag så folk kan jobba och bo här.

 

Vi socialdemokrater vill ha ett levande Norberg med omsorg om människan

- därför ska du lägga din röst på socialdemokraterna den 20 september!