Den 17 juli kl 17 träffas vi i Kallmoraskogen.
 

Följ vägvisningen från Storkiosken i Kärrgruvan så kommer du till platsen där hemliga möten hölls under Norbergsstrejken 1891-92. Tag gärna med dig kaffe eller annan förtäring.

Vi träffas, pratar och sjunger litet för att hedra och minnas dem som stred för bättre vilkor för mer än hundra år sedan.

Här kan du läsa den text som finns på informationstavlan vid minnesstenen:

 

För dom som tvingats i skogen ut

dom växer i styrka och segrar till slut.

Citatet ovan är från Spelet om Norbergsstrejken och används i en sångtext för att beskriva ett hemligt strejkmöte i skogen.

 

Under strejken 1891-92 använde arbetarna ofta skogen som mötesplats och just på denna plats har strejkmöten ägt rum. Då fanns inga fina lokaler att hålla till. Mötesfriheten var begränsad till skogen och det kunde stundtals vara svårt att ordna möten även där. Polisen var ofta ute och patrullerade för att störa de strejkande. Det gällde att variera mötesplatserna och att se till att inga obehöriga kom med.

 

Före mötena användes ofta barn som spanare för att se till att skogen var fri från poliser. Lösenord var vanliga för att skilja vän från fiende.

 

Ett möte i Kallmoraskogen, kanske just här, finns beskrivet av Axel Fröleen i boken Brack-Jan berättar. Där beskriver han hur han genom en vän fick möjlighet att själv delta i ett strejkmöte vid vilket Gustav Qvarnström talade. Man beslutade då att gå ut och agitera runtomkring vid närliggande bruk och gruvor för att förmå även dem att lägga ner arbetet som stöd för arbetarna i Norberg.

 

"Minne 17/7 1892" står det inristat på den ursprungliga stenen. Vad som åsyftas med detta datum är inte belagt ännu. Platsen har nämligen varit bortglömd och få människor har känt till dess hemlighet.

 

Innan skogen avverkades återupptäcktes dock stenen men innebörden av den inskrift som fanns förblev dunkel. I samband med slutavverkningen skadades stenen och sprack i två delar. Den är nu lagad och förhoppningsvis så känd att någon ny skada ej skall ske. Efter avverkningen har platsen vårdats genom Norbergs socialdemokratiska arbetarekommuns försorg. Det är också arbetarekommunen som bekostat den nya stenen för att hedra alla de som kämpade för rättvisa och solidaritet för hundra år sedan.

I samband med 25-årsfirandet av strejken utlystes en tävling om texten på den minnessten som skulle placeras i Folkets Park i Kärrgruvan. Det vinnande bidraget har i samband med Spelet om Norbergsstrejken använts i lätt ändrad form som slutsång till spelet.

Solidaritetssången har med tiden blivit kännetecken för både teatern och för Norberg.

 

 

Solidariteten, det vackra i denna strid

må den alltid leva, leva och bestå!

I sju månar stredo Norbergs arbetare.

För människovärde

för frihet och rätt.

Rannsaka dig själv!

Vad gör du för arbetarklassens frigörelse?

Solidariteten, det vackra i denna strid,

må den alltid leva, leva och bestå!