Hur lär man ut matlagningens underbara konst?

Under många år har jag varit intresserad av mat och under de senaste åren delvis faktiskt indirekt arbetat med indiskmatlganing genom att jag forskar om introduktion av småskalig biogas teknik i Indien. Biogas kan användas för matlagning och genom detta har jag undersökt matlagningens svåra konst på plats i Indien.

Vidare har jag hållit lite kurser i matlagning. jag har utvecklat min tre stegs pedagogik enligt följande:

  1. Jag lagar all mat, kursdeltagarna tittar på och försöker snappa upp de olika trixen. Många kan nog hoppa direkt på del två i kursen men eftersom jag har en benägenhet att laga all mat samtidigt simultant kan det bli rörigt om man först inte bara tittat. Jag blir nog lite oharmonisk om jag inte får göra som jag brukar och antagligen skulle all mat bli bränd.
  2. Mat lagas gemensamt, kursledaren stöttar eleverna, som lagar maten, verbalt. Genom detta hoppas jag skapa en självgående atmosfär som sedan går över i det avslutande steget.
  3. Mat lagas av eleverna som bjuder kursledaren. Japp kursledaren sitter på en stol och dricker vatten eller något annat (cider kanske).

Mina bästa och enda kursdeltagare som har gått igenom hela kursen är:

- diplomerad Anders
- diplomerad Håkan.

Frid vare med dessa ko-boysare.

 


Till första sidan