Sjukgymnastik

Tillbaka till Framsidan

Information om plexusskadan

Presentation av Plexusgruppen

Mottagnings- verksamhet

5-årskontroll

Forskning och Utveckling

Temadagar

Arbetsterapi

Sjukgymnastik

Kirurgi

Arbetsterapi vid skulderkirurgi

Sjukgymnastik vid skulderkirurgi

Intresseförening

Ordlista

Carin Allert, sjukgymnast

Ledrörlighets övningar för barn med Obstetrisk Plexusskada (OBP)

Nedanstående övningar syftar till att bibehålla full rörlighet i barnets arm. Övningarna ska göras långsamt med kvarhåll i ledens ytterläge i minst 5 sek. Varje övning upprepas 3 gånger. Programmet bör genomföras 2 gånger per dag.

AXEL

1.a) Håll ena handen över barnets bröstkorg, den andra handen runt barnets underarm.

-

1.b) Lyft armen långsamt över huvudet, håll armen nära örat - håll kvar.

2.a) Håll barnets överarm intill kroppen, armbågen böjd 90 grader och handen på magen.

2.b) För ut underarmen försiktigt åt sidan, så att handryggen når underlaget.

ARMBÅGE

3.a) Håll handen runt barnets överarm, den andra runt underarmen, barnets handflata ska vara vänd mot ansiktet - sträck ut armbågen - håll kvar.

-

3.b) Böj i armbågen, handflatan mot ansiktet - håll kvar.

HANDLED OCH FINGRAR

4. Böj och sträck försiktigt i handleden. Sträck sedan ut fingrar och tumme - håll kvar.