Folkslag Home Bilder Folkslag Fotoalbum Kaffe Länkar Mari Ordspråk Projekt Recept Sångtexter Skämt

 

 

ROMANI

Romani utvandrade från det nuvarande Pakistan på 1100-talet och spreds i stammar över hela jorden. Den kom till Europa på 1300-talet och till Sverige år 1512.

Deras ursprungliga livsstil har de bevarat genom att leva i avskilda grupper och tala sitt eget språk.

OLIKA ROMER

Svenska och utomnordiska zigenare, som nu är bosatta i Sverige, räknar sig till den grupp, som kallas rom, medan de finska zigenare anses höra till gruppen sinti.

De svenska zigenare härstammar i allmänhet från Ryssland och kom till Sverige på 1900-talet. De är numera svenska medborgare.

De finska zigenare tillhör stammen kalè och talar en annan dialekt av romanes. Endast de äldre kan numera detta språk, de övriga talar i allmänhet finska. Vissa zigenska familjer är strängt ortodoxa.

Totalt finns i Sverige omkring 6000 zigenare, varav omkring 1200 är svenska, 2500 finska samt övriga utomnordiska från bl a Polen, Jugoslavien, Italien, Frankrike och Spanien. (Det är vad man uppskattar).

Trosuppfattning

De flesta zigenare är nu fast bosatta, även om rörligheten i boendet är betydligt större än i andra grupper. Man har nu anpassat sig till det sociala livsmönster, som präglar det svenska samhället och detta har kunnat bidra till en jämnare skolgång för barnen samt möjlighet till vuxenutbildning. Detta har också påverkar zigenarnas inställning i religionsfrågor.

Självklart hade den som varken kunde läsa och skriva, svårt att ha en egen klar uppfattning i dessa frågor. Man saknade dessutom den kristna gemenskap, som fanns i samhället utanför gruppen. Trots detta är Gud en realitet för zigenaren och de hyser en djup vördnad för det heliga. Officiellt tillhör de gamla släkterna antingen den grekisk ortodoxa eller romersk katolska kyrkan.

GEMENSKAP

Bland zigenarna råder det stor gemenskap. När en zigenare blir sjuk och om man förstår att döden nalkas, församlas så många släktingar och vänner, som kan komma för att närvara och stödja den döende och familjen inför den skrämmande döden.

Detta betraktas i Sverige som ovanligt och kan ibland medföra problem för sjukhus och vårdinrättningar. Förutom detta kan de samlas och vara tillsammans utanför sitt hus eller hyresfastigheten på gården. De är ofta högljudda både ute och hemma vilket kan betraktas väldigt abnormt.

Är du vän med en Romer så kan du känna dig omtyckt av denne.

Man säger rom eller romer, för att ordet Zigenare slår som ett slag i ansiktet på en rom. De är lojala mot varann och sina vänner, tvärtemot vad myterna säger om dem. Det sägs att romerna bara stjäl och lurar. Men finns det nåt folkslag som inte stjäl och lurar folk?

Back Next

Last modified: november 24, 1998