wpe6.jpg (8159 bytes)
a ) Underlag grundstam, är alltid av annan sort än trädet
b ) Förädlingsställe, ympat alt. okulerat 
c ) Stam, den rätta sorten
d ) Stamförlängning
e ) Toppskott, toppledskott
f  ) Konkurentskott, efterledskott
g ) Krongren, sidogren
h ) Ledskott
i  ) Sidoskott som kan bilda tilläggsgren
j  ) Kortskott, fruktved
k ) Rotskott, vildskott detta är inte samma sort som trädet, dessa  
     skall alltid klippas bort