Tack till

Vi vill tacka alla dom
som hjälpt oss med råd,
tips och ovärderlig kunskap

 

Robert Daun (för byte av ympris och svar på alla frågor)

Gränna Plantskola (för svar på alla frågor)

Tore Hansson (kunskap om krikon)

Karl-Fredrik Askheim/Britta Karlsson
(för lån av mark, hjälp och uppmuntran)

Tage Ihrstedt (för dom första ymptipsen)

Sixten Karlsson (för svar på alla frågor)

Görel Kristina Näslund/Gullmar Henäng
(för all hjälp och stöd)

samt alla Ni andra som vi varit i kontakt med och fått
hämtat ympris, rotskott och fotograferat trädgårdar hos.