Projekt

- Äppelträdshäck
- Återskapning av gammal fruktträdgård
- Räddning av några gamla fruktträd
- Miniatyrträd
- Egen genbank
- Föreläsning & kurs

Äppelträdshäck

Min bror tänkte plantera en granhäck vilket jag högljudt protesterade emot så jag fick fria händer och bestämde mej för att skapa en häck av äppelträd. Den skall innehålla 50 träd av 50 olika sorter. Träden är gjorda på ett underlag som heter B9 vilket innebär att dom blir ca 2,5 meter höga. Träden kommer att placeras ca 1 meter från tomtgräns med 2 meters mellanrum. Grenarna skall böjas och klippas så att dom bara går i häckens längdriktning och inte sträcker sig in på grannmarken.

 

Återskapning av gammal fruktträdgård 

Vid Latorps herrgård så skapades det en fruktodling ca 1930-32, i dag så finns endast 3 träd kvar av den och den nuvarande markägaren Hans Andersson hade funderat på att återskapa en del av den. Vi kom i samspråk på ett byalagsmöte i Latorp. Och efter några byalagsmöten så kom vi överens om att samarbeta med återskapningen av odlingen. Jag fick genom Hans kontakt med Sven Segelberg som är en av dom som var med och planterade träden i början på 30-talet. Sven hade en hel del information att dela med sig av bl a vilka äppelsorter som fanns i odlingen så jag satte igång att göra äppelträd efter hans minne. Jag har samlat in ympris från dom sorterna i Latorp. För att på detta sätt så nära som möjligt efterlikna dom gamla sorterna i smak, färg och utseende. Då det kan vara väldiga variationer på äpplen av samma sort nu och då pga mutationer som blivit genom årens lopp. Vi bestämde från början att bara ha ett träd av varje sort. Då den gamla odlingen bara innehöll 5 sorter så bestämdes det att om jag fann andra gamla intressanta sorter (som ej finns på dagens marknad) inom en mils radie från Latorp så kunde även dom passa in då vi tänkt oss ca 25 träd.       

Bilder på Sven Segelbergs trädgård

Räddning av några gamla fruktträd

Under mitt letande efter gamla fruktsorter så har jag ramlat på en del träd som varit väldigt dåliga, några har varit  helt ihåliga av röta vissa har t o m vällt omkull men fortfarande haft lite liv kvar i några grenar. Jag har även hämtat ympris från träd som har blåst omkull där ägaren hunnit såga upp trädet och kastat riset i en hög som hunnit ligga ca 2 månader innan jag hämtat ymparnat. Även dom har tagit sig och håller på att bli nya träd. Vid några tillfällen har jag funnit träd där tillväxten varit obefintlig, så jag har  tagit fruktspjut/fruktskott som ympris vilket gjort att jag fått blommor redan första sommaren som jag fått klippa bort för att få tillväxt på ympen.      


Miniatyrträd

Jag har börjat, i ytterst liten skala (4 träd) med att göra träd som skall kunna stå i kruka på t ex en balkong eller en liten uteplats/kolonilott. Förhoppningsvis så skall dessa träd ej bli lite mer än 1 meter. Äpplet är en astrakantyp.

 
Egen genbank

Vår egen genbank innehåller dom sorter som finns nedtecknade på vår hemsida. Tanken med genbanken är att vi på ett enkelt sätt skall kunna ha tillgång till ympkvistar och sticklingar.

Äpplen                                Päron, plommon, krikon                               Buskar& bär      

 

Föreläsning & kurs ?

Vi håller på att dokumentera genom att ta diabilder och föra anteckningar på hur olika typer av ympar i olika sorters träd tar sig. Tanken är att man eventuellt i framtiden kan hålla kurser i ympning om det finns intresse.