Spaljé & Häck

Olika former på spaljéträd   
Bilder

Lodrät och sned kordong Dras upp från svagväxande ettårsförädlingar som får bilda en enda fruktvedsklädd stam, lodrät eller sned beroende på typ av kordong. Träden planteras cirka I m från varandra och binds till ett stöd, som på teckningen. 3-5 m är vanlig höjd för kordongträd.

Beskärningen måste vara hård och kräver en viss skicklighet för att utföras riktigt. Fruktveden hålls så kort som teckningen visar, om skotten får växa ut och bli långa är idén med denna typ av spaljéodling förfelad.

 

U-form Från en cirka 40 cm hög stam utgår två grenar så att ett U bildas. Inbördes avstånd mellan grenarna cirka 40 cm. Ett slags dubbel lodrät kordong där grundstammen gärna kan vara starkväxande. U-form kräver en riktig spaljéställning.

 

Verrierpalmett Den vanligaste spaljéformen, med grenar som utgår parvis från en lodrät stam. Avståndet mellan både de vågräta och lodräta grenarna bör vara omkring 35 cm. För att man ska lyckas med formningen måste de yttre grenarna hela tiden vara något före de inre i växten. En svag yttergren hinner aldrig ifatt innergrenarna. Man beskär på sporre och fruktspjut, och man bes alltid hårt och efter stränga regler.

 

Palmett i fri form Andra namn på denna den mest användbara typen av spaljé är solfjäderform och fri spaljéform. Stamhöjd cirka 40 cm. Därifrån utgår två kraftiga grenar som i sin tur bär upp grenar som breder ut sig över hela den upplåtna ytan. Beskärningen är lindrig och kompletteras av uppbindning. Det är endast första våren som trädet måste beskäras hårt för att få den riktiga formen. Den fria spaijéformen är lämplig för alla slags fruktträd och särskilt för stenfruktträd som körsbär, persika och plommon, vilka inte tål den hårda beskärning som de andra spaljéformerna kräver. Även bärbuskar som vinbär går att odla som fri spaljé, med den skillnaden att stammen saknas och att grenarna utgår från markytan.

Äppelträd som dekoration och utsmyckning
Lodrät kordong
Trädet tar mycket liten plats och växer snabbt. Den lodräta stam saknar sidogrenar och är jämnt klädd med 15-20 cm långa fruktvedspartier
wpe6.jpg (4748 bytes)
 

Sned kordong
Trädet står i 45' vinkel och det kan antingen planteras snett eller bindas snett till stödet första året efter planteringen. Beskärning som lodrät kordong

wpe7.jpg (4584 bytes)
 

U-form
Den trädform som är mest använd av hemmaspaljéraren. Trädet köps som palmet med en grenvåning om man inte föredrar att forma själv av ettårsförädling

wpe8.jpg (4697 bytes)
 

Verrierpalmett
En spaljeform som är betydligt svårare än de andra att lyckas med. Hela tiden måste man se till att de yttre grenarna hinner med

wpe9.jpg (6212 bytes)
 

Palmett i fri form
Denn s.k. solfjäderform eller fri form passar bäst för stenfruktträd som körsbär och plommon. Trädet formas i huvudsak genom bindning

wpeA.jpg (7615 bytes)
 

Spindelträd

Används i fruktodling och i häck. Bra för den lilla trädgården. Mycket bindning, en form av träd som borde användas mera

wpeB.jpg (4107 bytes)
 

Lepagehäck
Behöver inte någon spaljé för sin uppbyggnad. Ettårsförädlinger med en meters avstånd och i 45 graders vinkel. Max höjd 2 meter. Gallring och beskärning samma som spaljéträd

wpeD.jpg (5333 bytes)
 

Palmett med vågräta grenar

Lagom avstånd mellan träden ca 2 meter

 

 

wpe10.jpg (11448 bytes)
Det krävs både vana och skicklighet att odla spaljéträd. Börja med en enkel form och studera hur trädet låter sig formas vackrare väggprydnad än en välskött spaljé finns inte och det är en odlingsform med gamla fina anor