s Enstaka böcker - Otryggare kan ingen vara

Enstaka böcker

OTRYGGARE KAN INGEN VARA
av Bengt-Åke Cras och Agneta Cras berättat av Tomas och Helena Jansson

Otryggare kan ingen vara Det hela började med att Helena Jansson kontaktade oss under våren 2006 via Bengt Nordin. I ett mail fick vi veta en del av vad hon och hennes två bröder Tomas och Mattias råkat ut för under sin uppväxttid. Det var ingen trevlig läsning. Att deras upplevelser avsatt djupa spår stod klart med en gång.
Att enbart använda Helenas och Tomas egna berättelser var inte nog. Vi behövde mycket faktamaterial i form av socialutredningar och rättegångsprotokoll för att få struktur på berättelsen.
Tomas satte genast i gång att bearbeta allehanda myndigheter. Flera gånger drabbades han av bakslag. Somliga utredningar hade belagts med sekretess av hänsyn till deras mor, som låg bakom det mesta som drabbat barnen.
Långa stycken, ibland hela sidor i protokollen var överstrukna och oläsliga. För att få fram en så sann verklighet som möjlighet tvingades vi pussla, göra nya intervjuer och läsa mellan raderna.
Många långa intervjutimmar ledde fram till texter, som Helena och Tomas fick läsa, kommentera och korrigera. Att båda syskonen under år 2007 avslutar sina universitetsstudier till socionomer gav extra stoff. I framtiden kommer de tack vare god utbildning och egna erfarenheter att kunna ge sällsynt initierade råd till andra drabbade familjer.
För att bearbeta sina upplevelser och orka gå vidare har Tomas och Helena gått i terapi. Spåren efter den hårda uppväxten sitter djupt.

Vill du läsa några recensioner?


© Bengt-Åke Cras
Text: Bengt-Åke Cras b-a.cras@telia.com
Litterär agent: Bengt Nordin bengt.nordin@nordinagency.se