Sebbes QBASIC sida

  Till Microsoft MS-DOS 6 följer med ett program som heter QBASIC.
Med detta kan skriva och köra egna BASIC program. Om du har Windows 95 på CD kan du även hitta programmet på CDn i mappen \Other\Oldmsdos. Du kan även hämta den direkt från Microsoft om du inte har någon CD.
Vill du ha en svensk version av programmet kan du hämta den här: qbasicsv.zip 298068 bytes. 

På Internet finns massor med ställen där man kan hämta program som andra har gjort. Ett bra ställe med länkar till QBASIC hemsidor är  QBasic/QuickBasic TOP 50 


För att packa upp ZIP filerna bör du ha ett program som heter WinZIP.
Om du inte redan har det kan du hämta det här:  http://www.winzip.com