"Svenska Folkbibeln försöker låta Bibelns egen syn vara helt avgörande och vill inte blanda in tolkningar och bedömningar som är styrda av den historisk-kritiska bibelforskningens begränsningar av vad som är historiskt möjligt."
S
eth Erlandsson  

Hösten 1999 presenterade den statliga bibelkommissionen (BK)   sin nya bibelöversättning, Bibel 2000. Utåt sägs det att denna översättning är tillförlitlig och följer grundtexten. I själva verket är det tvärtom, bibelöversättningen är i många stycken otillförlitlig och vissa fall rent förrädisk. 

Alternativet till Bibel 2000 är Svenska Folkbibeln (SFB). Svenska Folkbibeln har som  utgångspunkt att Bibeln är Guds ofelbara ord och därigenom helt tillförlitligt. Nedanstående artiklar vill visa detta, de är skrivna av Seth Erlandsson, docent i GT exegetik och även ansvarig för Svenska Folkbibelns GT del.

Svenska Folkbibeln finns i 8 olika utföranden och kostar
från 245:- (liten, hårda pärmar) till 850:- (stor, kalvskinn)
För vidare prisinformation kontakta: Carl Peterson
N. Stationsgatan 29 287 72 Traryd
Tel 0433/62580   carl.peterson@rixtele.com

Artiklar av Seth Erlandsson

1) Jämförande skillnader mellan SFB och Bibel 2000

2) Svenska Folkbibeln eller Bibel 2000, vilken ska vi använda?

3) Några teser om bibelöversättning

4) Granskning av hela Bibel 2000 nödvändig

5) Psaltarpsalm 23 v 4,5

6) Är Bibel 2000 och dess noter tillförlitliga?

7) Har Gud skapat världen?

8) Syndafallet och löftet om en Frälsare


Frågor eller funderingar kring artiklarna:  kontakta 
 
Debatten har ingalunda tystnat när det gäller Bibel 2000. För närvarande pågår en intressant debatt mellan docent Seth Erlandsson, och de bägge Åbo exegeterna Antti Laato och Karl-Johan Illmann. Debatten förs över nätet och vill du följa med i debatten så anmäl dig under följande adress: synesis@bibelforum.com

"Ditt ord är mina fötters lykta, och ett ljus på min stig"
Psalt 119:105

2001-06-04