Spel gjorda i GFA Basic
Bild på
spelet
Bouncer
Dicey
Patie
Quad
GFARun10
Tanka
hem
22 kb
49 kB
55 kB
45 kB
111 kB


Spel gjorda i VisualBasic5
Bild på
spelet
Kvinto2
Laser
Matte
Bollen2
Memory
Stickor
Brickor
Labyrint
VBRun50
Tanka
hem
68 kb
28 kB
74 kB
43 kB
66 kB
49 kB
50 kB
57 kB
698 kb

Uppdaterad
000821
E-mail
Besökare

Undertecknad