Rådet

 

Dr. Haugard´s i Ödeshög är en verksamhet,
som jobbar för att minska våldet och drickandet
bland ungdomar inom kommunen.

Vi anordnar även diverse aktiviteter.

Ungdomens Hus drivs av en projektledare
och ett ungdomsråd bestående av 7 st medlemmar.

 

Projektledare

Ungdomsrådet