No Name
Du behöver inte ladda ned bilden på bannern och lägga den på din serverplats.
Bilden länkas in direkt i "taggen". Bara att markera, kopiera och klistra in:

ALTERNATIV 1:


<!--PLANET LEMON CODE--> <a HREF="http://home7.swipnet.se/~w-79964"> <IMG SCR="2" SRC="http://home7.swipnet.se/~w-79964/banner.gif" ALIGN="normal"></A><BR> <a HREF="http://home7.swipnet.se/~w-79964"> <Center>PLANET LEMON</Center></a> <!--END OF PLANET LEMON CODE-->

ALTERNATIV 2:


<!--PLANET LEMON CODE--> <a HREF="http://home7.swipnet.se/~w-79964"> <IMG SCR="2" SRC="http://home7.swipnet.se/~w-79964/banner2.gif" ALIGN="normal"></A><BR> <a HREF="http://home7.swipnet.se/~w-79964"> <Center>PLANET LEMON</Center></a> <!--END OF PLANET LEMON CODE-->

ALTERNATIV 3:


<!--PLANET LEMON CODE--> <a HREF="http://home7.swipnet.se/~w-79964"> <IMG SCR="2" SRC="http://home7.swipnet.se/~w-79964/banner3.gif" ALIGN="normal"></A><BR> <a HREF="http://home7.swipnet.se/~w-79964"> <Center>PLANET LEMON</Center></a> <!--END OF PLANET LEMON CODE-->