Videofilmen Alsen i helg och söcken
Under åren 1947 - 1950 spelade filmfotografen Gösta Lundberg in en fim om Alsen. Initiativtagare och finiansiär var Alsens manskör.Filmens längd är cirka 50 minuter. Filmen har gjorts om till en videofilm.

Man har exempelvis fått med hela kommunalfullmäktige på filmen och massor med kända alsenbor. Dessutom har man fått med med gamla miljöer, som numera sällan syns.

Musiken är till största delen spelmansmusik från Alsen, utvald av Tord Larsson med hjälp av Ville Roemke.

Den som är intresserad av filmen kan höra av sig till ordföranden i Alsens Hembygdsförening,Curt Lofterud tel. 0640-230 75.