Soldatregistrering


Sedan början av 1980-talet har allt fler soldatinventeringar startat. Dessa har till uppgift att belysa den indelte soldatens liv när han inte var på kommendering eller möten.

 

Under de ca 220 år som indelningsverket varade, var ungefär 300 000 man i direkt kontakt med organisationen. I registreringen är det soldatens civila liv, som skall sammanföras med det militära.I databaser matas uppgifter från kyrkoböcker och militärt rullmaterial in och sammanställs. För egen del har jag cirka 70 soldater i min släkt.

Soldatregistret är interaktivt. Dvs man kan skicka in egna uppgifter och man kan fråga registret om ens "egen" soldat finns med. Och har man tur kan man få tag på uppgifter, som man själv inte kunna få fram.E-mail till registret för Jämtland.
Den som har hand om soldatregistret för Jämtland är Karl-Göran Eriksson E:mail:kge@2.sbbs.se