Soldater i Offerdal


I En bok om Offerdal utgiven på Offerdals Hembygdsförenings Förlag finns i del 3 på sidan 329 en jättebra uppsats om militärväsendet i Offerdal . Författare är Gustaf Lund.

Uppsatsen börjar med 1611 när offerdalingar för första gången uppräknas vid militärt organiserade förband.Sedan följer en historik ända till våra dagar när indelningsverket succesivt skull upphöra från och med 1901.Den siste indelte soldaten lämnade regementet 40 år senare.