Soldater i Lit


För alla släktforskare med anor i Lit är speciellt Litsboken nr 15 utgiven av Lits Hembygdsförenings Förlag en guldgruva. Per Tejbo har skrivit en artikel om soldater vid rusthåll och rotar.

Praktiskt taget alla som varit soldater i Lit finns uppräknade. Dessutom finns en historik och prov på soldatkontrakt.

I andra nummer av Litsboken finns beskrivning av torpen där soldaterna levde.