Soldater i Hallen
Erik A. Egervärn har i boken Hallen-Marby socknars historia del 2, utgiven av Hallen-Marby Hembygdsföreningar gett en mycket bred historik över militärväsendet i Hallen från freden i Brömsebro och fram år 1900.

Av särskilt intresse för släktforskare är de listor över stupade i olika krig. Men man får även reda på vilka som överlevde Armfeldts fälttåg i Norge 1718-1719.