Johan Sundell,

norgehandlare och regementsskrivare

 

Johan Sundell föddes 1683 i Nyland,Undersåker. Senare flyttade familjen till Sunne, där fadern blev komminister. Johan fick akademisk utbildning och blev postmästare på Frösön 1706-1709. Han skötte bland annat befordran av post från Frösön till Brunflo. 1709 blev han regementsskrivare och flyttade till Andersön. Regementsskrivarsysslan innebar att han skötte regementets kamerala uppgifter i fredstid. Under indelningsverkets tid så tilldelades högre befäl boställen, som skulle klara deras uppehälle. Det var rätt så invecklade kontrakt som skulle upprättas och här kom regementsskrivarens eventuella juridiska utbildning väl till pass.

Tillsammans med Per Ivarsson i Kingsta, Näskott fick han 1735 tillstånd att ur myrmalm framställa järn och smida till spik i Ytterån.Spiken sålde man sedan i Norge. Med Per Ivarsson var han också delägare i Oldens Silvergruva. När malmen tog slut där, så började man bryta malm i Handöl. Tyvärr så tog malmen slut även där. Tillsammans med ett antal kompanjoner var han då med om att starta Huså koppargruva.

Johan Sundell var en stor norgehandlare och hade ett omfattande varulager hemma på sin gård på Andersön. Han gjorde inte så många resor själv utan de flesta affärerna gick genom ombud. Hans son Johan gifte sig med Margareta Magdalena Bång från Stockholm. Hennes far var en av Sveriges största grosshandlare. Han hade bl.a. 13 fartyg. Sin förmögenhet hade han grundlagt genom att mot slutet av Karl XII:s krig utrusta kapare , som lyckades utpressa höga avgifter av fientliga fartyg. Han kallades allmänt Svarte Bången, eftersom han brukade gå i opudrad peruk.

Själv var Johan Sundell gift med en majorsdotter från Härnösand, som hette Anna Sundström. Hon var mycket intresserad av trädgårdsodling och odlade så ovanliga grönsaker som spenat,korvkryddor och lök. Johan var själv intresserad av spannmålsodling. För att inte kornet skulle frysa, så högg han ut gator i den omgivande skogen. På så sätt hölls kornaxen i rörelse av vindfläktarna och kornet frös inte i första taget.

Mot slutet av sitt liv gick det sämre för hans affärer i gruvbranschen och vid sin död 1740 var han prktiskt taget utblottad.

Johan Sundells son Johan blev även han regementsskrivare. Han fortsatte att förbättra gården på Andersön. Han var mycket kultiverad och spelade många olika instrument. Dessutom var han intresserad av gamla handlingar och började samla in gamla dokument . Tyvärr så måste han överta faderns dåliga ekonomi och till slut så tog den dåliga ekonomin hårt på hans hälsa och han avled 1755. Hans äldsta dotter Beata ansågs vara en av landskapets största skönheter och gifte sig så småningom med bergmästaren Burman vid Huså bruk.

Johan Sundell den yngre hade 12 barn. Vid Johans död köpte änkan en gård i Viken,Alsen. I Alsen finns många ättlingar till släkten Sundell.

Per Sandwall efterträdde far och son Sundell på Andersön som brukare av gården och den blev med tiden Jämtlands största och mest välskötta gård med en stor trädgård och planteringar av bl.a. lind och lönn.

Källor: Jämtland läns historia och Bergmästaren A.W.Burman och hans familj av Gösta Ullberg.