Jonas Rapps syskon

Jonas Rapp hade 10 syskon, varav 3 stycken var halvsyskon.

*** syskon nr 1 ***

Sven Wallin föddes 1790 och blev dragon. 1812 när han var på militärmöte på Frösö läger avled han.

*** syskon nr 2***

Per Ödfeldt föddes 1792 och fick sitt namn efter Öd i Marieby, Han blev fältjägare och flyttade runt till flera byar i Brunflo innan han slog sig ner i Gusta. Han benämndes ett tag bonde och avled 1868 i Gusta. Han har fortfarande ättlingar i den byn.

*** syskon nr 3 ***

Anna föddes 1794. Hon var bl.a. piga i Vagled på Frösön hos rektorn vid Frösö skola Carl Falk.1820 gifte hon sig med hästjägaren Anders Gerdberg och flyttade till Fåker,Näs. 1850 avled hon i Bjärme. Hon hade 6 barn, varav Sven stannade kvar i Näs.I slutet av 1880-talet utvandrade de tre yngsta av Svens barn till USA. Han följe också själv med , men kom tillbaka och dog i Sinnberg,Näs 1904.En annan av Annas söner flyttade till Lycksele.

*** syskon nr 4 ***

Olof föddes 1798. Enligt hfl var han enögd. Han arbetade som dräng bl.a. på Stocke,Frösön 1820 och på Andersön 1822. Vid faderns död år 1831 finns han inte med på bouppteckningen, så han har antagligen avlidit utan notering i någon kyrkobok i Jämtland.

*** syskon nr 5 ***

Märet föddes 1800 och dog samma år.

*** syskon nr 6 ***

Märet föddes 1802, men i hfl är hon skriven som född 1803. Vid faderns död år 1831 finns hon med på bouppteckningen, men företräds av torparen Nils Olofsson i Öd,Marieby. I hfl finns hon som piga hos denne torpare, men med födelsetalet 1803.

***syskon nr 7 ***

Erik Solberg föddes föddes 1805. Han fick namnet efter byn Solberg i Brunflo, där han var hästjägare.Han slutade sina dagar i Ede,Lockne. Hans styvmor Stina var från denna by och det var kanske genom hennes kontakter, som han kom just till Ede i Lockne.

*** (halv)syskon nr 8 ***

Sven Edlund föddes 1824. Namnet kommer från Ede i Lockne, där han mor kom ifrån. Han utbildade sig till målare och vistades i Trondheim två år. Så småningom blev han målarmästare i gårdsägare. Han gifte sig 1853 med Anna Matilda Carolina Rhen dotter till lantmätare Rhen. Han hade sammanlagt 8 barn, varav 5 nådde vuxen ålder. Barnen lyckades bra med sina sina yrken. Två söner blev handelsmän och en son provinsialläkare.Den ena dottern gifte sig med en handlare och den andra med en biljardhallsägare. Efter makens död övertog hon själv affärsrörelsen.

*** (halv)syskon nr 9 ***

Anna Märta föddes 1827.Hon gifte sig 1857 med arbetaren Anders Östberg och de flyttade till Ragunda. Efter makens död 1864 kallade hon sig Bolin i efternamn. Hon var inhyses i Krångede. Senare blev hon piga i Gevåg strand. 1904 flyttade hon till Vagled på Frösön. 1912 flyttade hon till Brunflo och avled 1913.

***(halv)syskon nr 10 ***

Maria föddes 1831. Hon föddes 5 månader innan hennes far avled. Hon gifte sig med arrendatorn Olof Olofsson och flyttade till Dvärsätt i Rödön. Så småningom köpte de en gård Tomte 1:3 i Dvärsätt. Hon hade sammanlagt 8 barn,varav en son emigrerade till Amerika.Maria avled 1892.