Per Grönqvist


Levnadsbeskrivning: Avskedade korpralen och bonden Per Thoresson i Åflo föddes därstädes 1728 den 27 maj av bonden Thore Jonsson och h.Märeta Persdotter. Tjänte hos andra i 14 år och sist hos prosten Burman. Stod i kronans tjänst i 21 och 1/2 år. Emottog hemmanet efter sina kära föräldrar, varpå han fullbordade äktenskapet år 1754 med pigan Margret Jonsdotter från Alsen och Hov, med vilken han sammanlevde 1 år och 1 dag. 1759 giftade han sig andra gången med pigan Brita Persdotter ifrån Åflo, med vilken han uti enighet och sämja levde uti 43 år och avlade 6 barn av vilka 5 döttrar leva.Uti medelåldern har Per varit känd för mindre trohet och ärlighet, men vilket med ålderns tilltagande blev okänt. Han var en ganska flitig och varsam jordbrukare,försiktig hushållare,utan att kunna beskylla honom för ohjälpsamhet. Plågades i de senare åren av en envis förstoppning, varemot inga medel synnerligen hjälpte. Yttrade vid sin sista komminicering mycken nit och andakt för själens frälsning och salighet. Sjukdom:förstoppning.

Barn: