p_w_alenius

 

En annan känd forbonde i Alsen var P.W.Alenius.kallad PW:en. Han hade gått i Frösö Trivialskola och var son till contingentmedborgaren P.C.Alenius.

P.W.Aleinus var kanske mera handelsman än forbonde. Han sålde sin gård till den välkände Ol.Larsa i Åberg och blev sedan själv torpare.Han fortsatte dock sina handelsresor som tidigare. Mest var det marknaderna I Östersund,Ström,Hammerdal och Fjällsjö som han besökte. Men han for även till Lycksele,varifrån hans släkt kom, Dessurom var han en flitigt anlitad auktionist.

På marknaderna i Norge sålde han mest renhudar,renkött,lapptussar,hundskinnshandskar och hemslöjdsalster. Med sig hem hade han fick,tran,tobak,brynen och hästar.

Han hade det ganska fattigt på sitt torp, men han drygade ut sina inkomster med att vara självutnämnd djurläkare.Hästar var hans stora intresse i livet. Hos sin vän apotekaren i Ström köpte han köpte han olika kemikalier, som han sedan blandade ihop till olika hästmediciner.Medicinerna fyllde han sedan på flaskor och sålde på sina handelsresor. Han hade lätt för att uttrycka sig, så han sålde ofta slut på sitt medicinlager.

Han var släkt med Artur Hazelius och denne övernattade i bland i Alsen på sina resor till Åre.När P.W.Alenius så småningom blev änkling, så gifte han om sig med en 22-årig norska, som hette Olivia. Själv var han 55 men alltid välklädd och fin till sitt sätt. Äktenskapet slutade barnlöst, för Olivia dog efter två år.

P.W.Alenius slutade sina dagar i fattigdom hos sin syster Lovisa Amalia i Ytterån. Hans dotter gifte sig ganska rikt, men han hade inte så god kontakt med henne. P.W. Alenius syster var gift med tussfabrikanten och fotografen Gustav Schmalle.

Källa: Gustav Thalin

hem