Offerdalsfilmen från 1969


År 1969 så spelade man in en film om socknen Offerdal, som skulle spegla det som hände i socknen det året. Musiken till filmen spelas av allmogespelmannen Olle Falk och munspelsartisten Elias Jonsson. Texten har till stor del skrivits av förre kyrkoherden i Offerdal Elov Boman. Inspelningen gjordes ursprungligen på smalfilm , men har gjorts om till videofilm. Själva filmen är på cirka 40 minuter.

Offerdals Hembygdsförening saluför filmen och deras adress är 830 51 OFFERDAL.