Nekrologer

Sedan 1970 har jag samlat på nekrologer och födelsedagsannonser över personer från Alsen och Offerdal. Alsen har jag indelat i Trångsviken och Alsen. Jag har cirka 4000 poster.