Nils Gustaf Alenius


Nils Gustaf gifte sig 1847 med Kerstin Persdotter från Kougsta i Alsen. Han var en känd Stockholmshandlare och ett tag arrenderade han herrgården i Åberg. Vid sin död 1861 bara 34 år gammal var Nils Gustaf utfattig och änkan med 5 minderåriga barn måste flytta till häradshövding Montelius i Kjösta.

 

Barn:

Anna Christina född 1847-07-12 i Hov,Alsen.Hon kallades allmänt Anna-Stina på Åkra.Hon gifte sig år 1872 med bonden Erik Persson och familjen kom att bo i Kjösta.

Per Viktor född 1849-05-11 i Hov,Alsen. Han gifte sig 1880 med Anna Märta Spjuth från Huså i Kall. År 1882 emigrerade han till USA, där hans ättlingar fortfarande lever. En av hans ättlingar har i USA en hemsida om sin släkt Alenius: <http://www.geocities.com/Heartland/Pointe/9050/page3.html>

Nils Gustaf Hieronymus född 1854-09-30 i Hov,Alsen. Liksom sin bror, så gifte han sig 1880 med en flicka från Huså,Kall. Flickan hette Margareta Kindlund. År 1882 emigrerade också han till USA.

Christian Melcher född 1857-07-05 i Hov,Alsen. Liksom de flesta flesta inom släkten sysslade han med affärer. Han flyttade till Nordbyn och gifte sig 1884 med Anna Persdotter. Han donerade sitt hus i Nordbyn till Alsens Hembygdsförening. På somrarna har man där servering.

Jacob Andreas född 1861-06-02 i Hov,Alsen. År 1891 gifte han sig med Sara Lund från Ås och blev bonde i Kjösta. De fick inga egna barn, men tog ett fosterbarn, som hette Brita Katrina Nordenberg född 1896-07-12. Jacob var av en ideell läggning. Han tog livlig del i nykterhetsrörelsen under en hel mansålder. Han har även givit föremål till Länsmuséets samlingar.När Alsens kyrka skulle återuppbyggas donerade han 1000 kr. I Alsens hästförsäkringsförening var han kassör ett trettiotal år.