Mats Nordahl


Barn:


Bouppteckning,Offerdals tingslag F:5 nr 76. Mats Nordahl finns med i boken om Lalandersläkten.