Karin Olofsdotter


Karin föddes i Åflo som nr sju av elva syskon. Hon var väldigt frisk och glad av sig och blev 99 år gammal. Mot slutet av sin levnad blev hon blind, men hon hade sitt goda humör kvar. Min mamma kom i håg henne som en väldigt snäll gumma, som alltid bjöd på karameller eller något annnat, när någon hälsade på.