Karin Lantz


Karin Lantz föddes i Nygården i Tångeråsen, där hennes mormor och morfar bodde. Föraldrarna köpte rätt så snart efteråt en gård kallad Backen. Den första tiden hade man inget gårdshus, utan man fick inreda ett rum i ladugården.

Hennes far var snickare, så han byggde ett nytt hus med hjälp av några släktingar. Det var mest stolpningen av huset han fick hjälp med. Huset byggdes högt upp i en backe med mycket bra utsikt. En nackdel var, att åskan gick upplevdes ganska farlig. Någon gång slog åskan också ner, dock utan att göra någon större skada.

Karin var mycket flitig i skolan och ville bli lärarinna, men det ansåg föräldrarna sig inte ha råd med. Hennes största intresse efter skolan var att sy och brodera. För det mesta hjälpte hon sin mor i hushållet, som inte hade några moderna bekvämligheter, men hon arbetade även som mejeriarbetare och en gång tog hon arbete i Östersund som piga.

Innan hom gifte sig var hon mycket intresserad av sång och musik och sjöng gärna till cittra. När gården i Tångeråsen såldes, så gick även cittran på auktion, vilket hon senare många gånger beklagade.