Karl Täpp


Barn:

Kalle föddes i Rättvik som nr 5 av sex syskon. I vardagslag kallades han för Rapp-Kalle. Han hade nämligen gift sig med en av Jonas Rapps döttrar. Hans fru dog redan 1866 och efter det bodde han mest hos Rapp-Ante, dvs sin morbror.

Han kom första gången till Lit 1848, men han blev bofast först andra gången han kom till Lit år 1855. Hans far hade redan 1840 varit till Lit och där fått nattvarden.

En äldre bror till Kalle hette Erik Hammar. Denne var bosatt i bl.a. Laxsjö innan han 1909 emigrerade till USA. Erik Hammars son hade redan 1905 emigrerat.

Kalle Täpp var torpare och arbetade ofta i Nyby, där det fanns många dalkarlar. Mot slutet av sin levnad livnärde han sig på att såga ved hos grannarna i Lit. Kalle var på ålderdomen nästan helt döv, men han var mycket spänstig och kunde i 60-års åldern göra en frivolt med händerna i byxfickorna.