Jonas Rapp

Se även denna länk


Barn:


Jonas Rapp antogs före 1814 under namnet Jonas Äng som 2:e trumpetare på livkompaniets stab. Slutade militärtjänsten 1818-08-28 och var 1919 bosatt i Genvalla. Men efter några år återanställdes han som fältjägare för roten 75 Bye,Hammerdal. 1824 inskrevs han i kyrkböckerna som Jonas Rapp. 1830 blev han hästjägare och erhöll avsked 18472-06-22 med följande eftermäle i mönstringsrullan. Avskedas med underhåll, tjänat med beröm, bevistat 1814 års fälttåg i Norge.