Jo-Gården i Åse,Trångsviken


Alsens Hembygdsförening har tagit över Jo-Gården i Åse, som ligger några kilometer från Trångsviken.

På somrarna har man öppnat kaffestuga där med hembakat bröd.
En väldigt postiv sak är ,att man samlat allt som skrivits om byarna Åse och Trång i två pärmar, som man kan ta del av medan man väntar på kaffet.
Dessutom har man i ett album samlat en massa foton som hör samman med Jo-Gården och byn Åse